CampusSportille harjoittelijaksi syksyllä 2017?

Turun neljä korkeakoulua Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia tarjoavat yhteisiä liikuntapalveluja CampusSport Turku – Åbo palvelukokonaisuuden alla. Tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset korkeakoululiikunnan palvelut kaupungin kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Haemme syksyksi

korkeakouluharjoittelijaa
CampusSportin hallintoon

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu:
– SportAppro-rastikierrostapahtuman toteututtaminen
– Liikuntapalvelujen markkinointi korkeakoulujen esittelypäivillä (esim. lukukauden avajaiset ja RSGT-messut)
– Korkeakoululiikunnan sosiaalisen median viestintä sekä nettisivujen sisällöntuotanto
– Liikuntapalvelujen toimivuuden arviointia käyttäjänäkökulmasta (esim. liikuntatuntien ja tilojen osalta)
– Hallinnolliset assistentin tehtävät (esim. dokumenttien ja hankehakemusten valmistelu)

Edellytämme hakijalta:
– Päätoimista opiskelua Turun ammattikorkeakoulussa, Turun yliopistossa, Åbo Akademissa, Yrkeshögskolan Noviassa tai Humanistisessa ammattikorkeakoulussa
– Innokkuutta liikuntaa kohtaan
– Oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä sekä osaamista itsenäiseen työskentelyyn
– Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
– Ulospäinsuuntautuneisuutta ja iloista asennetta

Eduksi katsotaan:
– Hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito
– Kokemus tapahtumatuotannosta
– Graafisten (InDesign, Photoshop) ja sosiaalisen median (Facebook, Instagram, Twitter) työkalujen osaaminen
– Liikunta-alan ohjaus- tai valmennusosaaminen

Harjoittelu on täysipäiväinen kolmen kuukauden mittainen välillä elokuu-lokakuu.  Pääasiallinen työaika on 37,75 tuntia viikossa. Hallinnollinen työhönottopaikka on Turun yliopiston hyvinvointipalvelut-yksikkö. Työstä maksetaan korkeakouluharjoittelijan palkka 1187 euroa kuukaudessa.

Lähetä kirjallinen hakemuksesi ja ansioluettelosi 14.5.2017 mennessä osoitteeseen joonas.niemi@campussport.fi
Lisätietoja: liikuntakoordinaattori Joonas Niemi puh. 046 92 34 332 joonas.niemi@campussport.fi.