Hae CampusSportin harjoittelijaksi

Turun neljä korkeakoulua Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia tarjoavat yhteisiä liikuntapalveluja CampusSport Turku – Åbo palvelukokonaisuuden alla. Tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset korkeakoululiikunnan palvelut kaupungin kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle. Haemme syksyksi 2018

korkeakouluharjoittelijaa CampusSportin hallintoon

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu:
– SportAppro-rastikierrostapahtuman toteuttaminen
– Liikuntapalvelujen markkinointi korkeakoulujen tapahtumissa (esim. lukukauden avajaiset ja Study in Turku -messut)
– CampusSportin sosiaalisen median viestintään sekä nettisivujen sisällöntuotantoon osallistuminen
– Liikuntapalvelujen toimivuuden arviointia käyttäjänäkökulmasta (esim. liikuntatuntien ja tilojen osalta)
– Hallinnolliset assistentin tehtävät

Edellytämme hakijalta:
– Päätoimista opiskelua Turun ammattikorkeakoulussa, Turun yliopistossa, Åbo Akademissa, Yrkeshögskolan Noviassa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa tai Diakonia-ammattikorkeakoulussa
– Innostusta liikuntaa kohtaan
– Oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä sekä osaamista itsenäiseen työskentelyyn
– Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään kohtalaista ruotsin kielen taitoa
– Ulospäinsuuntautuneisuutta ja iloista asennetta

Eduksi katsotaan:
– Kokemus tapahtumatuotannosta
– Sosiaalisen median (Facebook, Instagram) sekä taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien osaaminen
– Työkokemus liikunta-alalta

Harjoittelu on täysipäiväinen ja kestoltaan kolme kuukautta aikavälillä elokuu-lokakuu 2018. Pääasiallinen työaika on 37,75 tuntia viikossa. Hallinnollinen työhönottopaikka on Turun yliopiston hyvinvointipalvelut-yksikkö. Työstä maksetaan korkeakouluharjoittelijan palkka 1189 euroa kuukaudessa.

Lähetä kirjallinen hakemuksesi ja ansioluettelosi 27.5.2018 mennessä osoitteeseen petri.kuokkanen@campussport.fi.

Lisätietoja: liikuntasuunnittelija Petri Kuokkanen, petri.kuokkanen@campussport.fi, p. 040 187 8564