Tuutorit

CampusSportin liikuntatuutorit ovat DIAKin, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, Yrkeshögskolan Novian tai Åbo Akademin opiskelijoita, joiden tärkeimpiä tehtäviä ovat:

– Auttaa ja ohjeistaa yleisesti korkeakoululiikunnan asiakkaita liikuntapaikoilla
– Osallistua pyynnöstä CampusSportin palveluiden käyttäjän kanssa liikuntavuorolle
– Toimia apuna tunneilla (esim. Pumppi, Bike, avoimet palloiluvuorot)
– Järjestää lajikokeiluja ja liikuntatempauksia

Voit olla yhteydessä liikuntatuutoreihin sähköpostilla tutors(at)campussport.fi

CampusSport liikuntatuutorit syksy 2017

TURUN AMK

Karoliina Oksanen, konetekniikka
Essi Tähkä, terveydenhoitaja
Miku Aalto, sosionomi

TURUN YLIOPISTO

Thang Ngyuen, luokanopettaja

ÅBO AKADEMI & NOVIA

Minka Lindroos, laki
Hanna Rintamäki, ympäristöbiologia
Mats Ekebom, julkishallinto
Antti Pelli, solu- ja molekyläärinen biologia
Jimmy Fagerholm

DIAK

Karoliina Stenius, viittomakielen tulkki

Kuvassa osa CampusSportin liikuntatuutoreista: Petra, Maisa, Julia, Karoliina, Heidi, Hennamari, Susanna ja Minka