Tietosuojailmoitus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Asetus korvaa vuonna 1995 annetun henkilötietodirektiivin. CampusSportin tietosuojailmoitus on luettavissa täällä.