CampusSport söker en kurssekreterare

Åbos fyra högskolor Åbo Yrkeshögskola, Åbo Universitet, Åbo Akademi samt Yrkeshögskolan Novia erbjuder gemensamma motionstjänster under serviceenheten CampusSport Turku – Åbo. Målsättningen är att erbjuda jämställda högskolemotionstjänster åt stadens samtliga studerande och anställda. Vårt motto är Fiffig motion – tjänsterna är förmånliga, mångsidiga, kvalitativa och nära. Som organisation vill vi vara ansvarsfull och vi strävar till att skapa en arbetsgemenskap där man vill stanna en längre tid.

Då vår motionsverksamhet fortgående utvecklas söker vi till vårt fyramannastarka administrativa team förstärkning i form av en kurssekreterare i ett tillsvidare anställningsförhållande. Har du kontroll över bollen, siffrorna i händerna och blir du inte med tummen mitt i handen av IT-system? Svarade du ja, så är du kanske personen, som vi söker!

Till kurssekreterarens arbetsuppgifter hör:
– Tehden-verksamhetens styrsystemets användning bl.a. administration av bokningar, kursanmälningar, behandling av beställningar i webshopen, återbetalningar
– Kundbetjäningsuppgifter per email och telefon samt tillfälligt vid kundbetjäningsposten
– Hjälpuppgifter med marknadsföring och information (bl.a. uppdatering av webbsidorna, upprätthållandet av kanalerna för sociala medier, översättningar)
– Presentation av motionstjänsterna för bl.a. nya studeranden samt vid särskilda tillfällen
Dessutom deltar kurssekreteraren i utvecklandet av motionstjänsterna tillsammans med det övriga administrativa teamet. Uppdraget, som sökes är nytt, så uppgiftsbilden utformas enligt organisationens behov och det kunnande, som den person som väljs innehar. Tyngdpunkten ligger ändå vid utförande av kansliuppgifter.

Av sökande förutsätter vi:
– Lämpliga studier och/eller arbetserfarenhet
– Egen initiativförmåga, omsorgsfullt grepp om arbetet samt förmåga till självständigt arbete
– Beredskap att lära sig nya IT-system
– Förmåga att producera intressant information i särskilda kanaler
– Entusiasm för motion
– Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt goda kunskaper i svenska och engelska

Arbetet är placerat till Må Bra-enheten vid Åbo Universitet. Lönen är bestämd till kravnivå 5 vid universiteten för övrig personal, varvid lönen för uppgiften är 1 957,82 euro i månaden. Förutom den uppgiftsbaserade lönedelen betalas en lönedel baserad på den personliga prestationsnivån, som är minst 6 % och högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönedelen. Lönen är ca. 2 153,60 – 2 290,65 euro i månaden. Dessutom får arbetstagaren användarrättigheter till CampusSports motionstjänster.

Arbetet inleds den 1.3.2019 eller enligt överenskommelse. För uppgiften tillämpas en 4 månaders prövotid.

Ansökningstiden för uppgiften avslutas den 4.2.2019. Skicka din skriftliga ansökan med meritförteckning via Åbo Universitets eRekrysystem här: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat (ID 6805). Vi lägger stor vikt vid ansökningarnas motivationsbrev eftersom arbetet kan lämpa sig för personer med vitt skilda utbildningsbakgrunder – din uppgift är att övertyga oss att du är den bit, som saknas i vårt team.

Tilläggsuppgifter: chefen för Må Bra-tjänsterna Tom Riski, tom.riski@utu.fi, tel: 040 171 1306 samt motionsplanerare Maija Rihko, maija.rihko@campussport.fi, tel: 050 598 5710