Info

Användningsrättigheter

Följande studerande- och personalgrupper vid Åbo yrkeshögskola, Åbo universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, DIAK och HUMAK har rätt att använda CampusSports tjänster:

–    Studeranden som deltar i en utbildning som leder till en examen
–    Utbytesstuderanden
–    Anställda med anställningsförhållande vid högskolorna, även deltidsanställda (personalavgift)
–    Forskarstuderanden (personalavgift)
–    Stipendieforskare (personalavgift)

Rätten att använda motionstjänster gäller till slutet av det läsåret under vilket personen utexamineras eller anställningsförhållandet upphör. Det är dock inte längre möjligt att boka pass i förväg efter att högskolans användarkoder har inaktiverats.

Priser

Motionsrättighet till CampusSport kan inlösas antingen för ett läsår (3.9.2018–30.4.2019), en termin (3.9–31.12.2018 eller 2.1–30.4.2019) eller för sommaren. I motionsavgiften ingår alla motionstjänster förutom kurserna och tävlingarna, som har separata avgifter. Priserna för läsåret 2018–2019 är:

Läsåret 2018–2019: studerande 66 euro, personal 88 euro
En termin (hösten 2018 eller våren 2019): studerande 44 euro, personal 55 euro
Sommaren 2019: 33 euro (studerande och personal)
Moms 10 % ingår i motionsavgifterna.

Man kan köpa motionsrättigheten i CampusSports nätbutik. Kontant- och kortbetalning är inte möjlig i motionsutrymmena.

Köp av motionsrättighet

Du kan registrera dig som CampusSports kund i webbshopen som förutsätter HAKA-identifiering. HAKA-identifieringen fungerar med användaruppgifter för din högskola. I webbshopen kan du betala med de vanligaste kreditkorten eller en finländsk nätbank. Efter att du betalat motionsavgiften ska du aktivera ditt elektroniska motionskort (s.k. NFC-tag). Som kort kan en redan befintligt tag användas (t.ex. Åbo Universitetets utskriftstag, FRANK-studerandekortet). Aktivering av ett motionskort kan göras i Sport Sirkkas eller Educariums motionsutrymmen.

Jämställdhet

CampusSports tjänster är avsedda för alla medlemmar i högskoleföreningar i Åbo. I våra tjänster beaktar vi användarnas olika specialbehov samt tillgängligheten av tjänsterna. Om du har specialbehov i anslutning till motionstjänsterna kan du kontakta CampusSports motionsanställda info@campussport.fi.