Instruktioner

SportAppro arrangeras 26.9.2019. Under SportAppro samlar man idrottsprestationer i olika sportgrenar. Alla deltagare får ett halarmärke, och det finns också andra priserna som utlottas. Evenemanget är öppet för studerande och personal vid Åbo Universitet, Åbo Yrkeshögskola, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Humak och DIAK.

Facebook-evenemanget hittar du här.

Regler

1. Deltagare bör köpa en biljett i förhand till evenemanget. Biljetterna säljs från den 4.9.2019 och stängs den 16.9.2019 i CampusSport nätbutiken som finns i http://www.campussport.fi/sv/. Nätbutiken krävs Haka-identifiering och en köpt biljett är personlig, som betyder att en person kan köpa en biljett bara för sig själv.

2. Bara de som har köpt en biljett kan anmäla sig till idrottsgrenar. Länken skickas via e-post och förhandsanmälning är öppet från den 16.9.-23.9.  Om du inte är anmäld i förhand till sådana idrottsgrenar kan du ändå besöka mötesplatsen för att se om det ännu finns lediga platser. En tredjedel av platserna i Sport Sirkka och Educarium delas ut i ankomstordning.

3. I början av SportAppro hämtar deltagarna ett pass från CampusSports idrottsplatser Educarium eller Sport Sirkka. Passet måste hämtas innan du deltar i timmar eller föreläsningar. I passet samlar man prestationer (och/eller föreläsningar) under dagens lopp. Passet returneras till Educarium (Assistentgatan 5, Åbo Universitet)  efter sista prestation senast klockan 22. Så får du ett halarmärke och deltar i lottdragning av priserna.

4. Motionstutorn eller ansvarspersonen stämplar passet efter timmens slut.

5. Ledda gruppmotionstimmar och idrottsgrenar berättigar till en stämpel per 30, 45 eller 60 minuters pass. Idrottsgrenar på 90 min berättigar till två stämplar. En föreläsning berättigar till en stämpel.

6. Om samma idrottsgren förekommer flera gånger under en dag kan man ändå delta endast en gång.

  • 1 prestation -Sengångare
  • 2-3 prestationer -Delfin
  • 4-6 prestationer -tredje plats, Åsna
  • 7-9 prestationer -andra plats, Gymbjörn
  • 10+ prestationer -första plats, Känguru

Om man har tidigare fått ett Känguru-märke, med 10 eller mera prestationer får man ett special Gepard-märke.

Instruktioner

Var på plats 15 minuter före motionspasset börjar och anmäl dig till SportAppros motionstutor. Om du deltar i successiva timmar i samma plats, anmäl dig till de timmar på en gång.

Ta med den utrustning som behövs till att utföra prestationen: innegymnastikkläder och -skor, svetthandduk och vattenflaska. För utomhustimmarna (Parkour, Outdoor workout, alla grenar som organiseras i Kuppis park eller Parkki idrottsplats) behöver du utrustningen som passar väder. Du kan också kolla på beskrivningar av sports grenar och se vad rekommenderas att ta med.

Kom ihåg att efter timmens slut visa ditt SportAppro-pass åt motionstutoren så får du stämpeln.

Idrottsplatser

CampusSports mötesplatser hittar du på Lokaler-sida. Adressen till Parkki idrottsplan är Tureborgsgatan 2.  I Kuppis park finns Padel planer i Hipposvägen 2, Bubbel fotboll organiseras vid fotboll plan nr 5 och Street Workout hittar du här.

Anmälan

Biljetterna till SportAppro säljs i förväg, och bara de som har en biljett kan anmäla sig. Om du vill vara säkert att du får en plats på en viss idrottgren, det lönar sig att anmäla på förhand till grenarna.

Anmälningar tas emot från och med den 16.9.2018 och stängs den 23.9.2019. Anmälan görs i eventsystem Lyyti.

Evenemangets kontaktuppgifter

CampusSport Turku – Åbo
Ira Pöllänen
050 5901048
irpepo@utu.fi