CampusSport Cup

Cupen består av lagsporter, från vilka man får poäng enligt placering. Det lag, som när säsongen är över har mest poäng är CampusSport Cupens  mästare.

Vid lika poäng avgörs placeringen enligt följande:

 1. Antalet turneringssegrar.
 2. Antalet turneringar laget deltagit i.
 3. Medeltalet på placeringarna.
 4. Lagen spelar en match i en gren, som arrangörerna lottar ut och vinnaren i den matchen vinner hela cupen.

Cup-poängen enligt turneringarnas placeringar erhåller man enligt följande:

 1. antal deltagande lag + 7
 2. antal deltagande lag + 4
 3. antal deltagande lag + 2
 4. antal deltagande lag
 5. 5:te plats och alla lägre placeringar får alltid en poäng mindre än den föregående.

Poängberäkningen sporrar lagen att delta i möjligast många turneringa och man har konkret nytta av att vinna turneringar.

Om det i en turnering finns flera serier (studerande/personal/motion/tävling) baserar sig poängräkningen på antalet deltagande lag i ifrågavarande serie. Ifall det finns både motions- och tävlingsserie så läggs till tävlingsseriens poäng till en koefficient om 1,5.

CampusSports Cupens grenar 2018-2019

 • fotboll (10 september)
 • bubbelfotboll (2 october)
 • volleyboll (8 october)
 • basket (5 november)
 • rinkbandy (3 december)
 • handboll (???)
 • ishockey (28 januari)
 • sähly (4 februari)
 • futsal (4 mars)
 • innebandy (25 mars)
 • boboll (8 april)

CampusSports mästartippning

Inom turneringarna spelas också CampusSports mästartippning-spelet, där det gäller att veta de tre bästa i varje turnering.

Poängberäkningen här:

 • laget rätt och på rätt placering + 5
 • laget rätt men på fel plats + 1
 • alla rätt, men på fel platser + 10
 • alla rätt och på rätta platser + 15
 • ingen rätt – 5

 

Mästartippningen är en individuell tävling där de tre bästa tipparna belönas med produktpriser vid säsongens slut. Inga pengar rör sig i mästartippningen.

CampusSport Cup poäng 2018-2019

Functio Laesa äe en mästare.

 1. Functio Laesa (114.5 poäng)
 2. SF-Klubben (104,5 poäng)
 3. Delta (101 poäng)

 

Stallningen i CampusSport Cupen 2018-2019