CampusSport Cup

Cupen består av lagsporter, från vilka man får poäng enligt placering. Det lag, som när säsongen är över har mest poäng är CampusSport Cupens  mästare.

Vid lika poäng avgörs placeringen enligt följande:

 1. Antalet turneringssegrar.
 2. Antalet turneringar laget deltagit i.
 3. Medeltalet på placeringarna.
 4. Lagen spelar en match i en gren, som arrangörerna lottar ut och vinnaren i den matchen vinner hela cupen.

Cup-poängen enligt turneringarnas placeringar erhåller man enligt följande:

 1. antal deltagande lag + 7
 2. antal deltagande lag + 4
 3. antal deltagande lag + 2
 4. antal deltagande lag
 5. 5:te plats och alla lägre placeringar får alltid en poäng mindre än den föregående.

Poängberäkningen sporrar lagen att delta i möjligast många turneringa och man har konkret nytta av att vinna turneringar.

Om det i en turnering finns flera serier (studerande/personal/motion/tävling) baserar sig poängräkningen på antalet deltagande lag i ifrågavarande serie. Ifall det finns både motions- och tävlingsserie så läggs till tävlingsseriens poäng till en koefficient om 1,5.

Till säsongen 2019-2020 tillförs till CampusSport Cupen en skild serie för racketsporterna. I den serien ingår endast singelturneringarna.

CampusSport Cupens grenar hittar du från Sports.

CampusSport Cup poäng 2018-2019

Functio Laesa äe en mästare.

 1. Functio Laesa (114.5 poäng)
 2. SF-Klubben (104,5 poäng)
 3. Delta (101 poäng)

 

Stallningen i CampusSport Cupen 2018-2019