Övriga tjänster

Personal trainer -tjänster

De som betalat CampusSports motionsavgift kan köpa personal trainer-tjänster till ett förmånligt pris. Personal trainer-tjänsterna finns att tillgå som individuella träffar, i par eller i smågrupper (3-6 personer). En träff tar ca 45-60 minuter. CampusSports personal trainers är Essi Silvonen, Jarkko Mäkinen och Tane Nguyen.

Priserna för CampusSports personal trainer-tjänster:

 • För en person
  1 besök: 30/40 € (student/personal)
 • För två personer
  1 besök: 50 €
 • För grupp (3-6 personer)
  1 besök: 80 €

 

VÅRA PERSONAL TRAINERS:

Jarkko Mäkinen (jarkkomail@gmail.com)

 • Utbildning: Pedagogiedoktor, specialexamen för tränare
 • Yrke: Olympisk tränare för unga(taekwondo)
 • Kompetensområden: Inlärning och motivation, idrottsträning, motionshandledning, diet och välmående
 • Historia: Jag har verkat som tränare och handledare för olika motionsgrupper i över 20 år. Jag har utöver tävlingshandledning satt mig in i handledning av yoga, funktionell träning, TLB metoden samt långtgående även i träning av olika kraft- och uthållighetsmetoder. Utgående från dessa bygger jag upp för var och en lämpliga personliga träningshelheter, som är både trevliga att utföra och ger bra resultat. Min åsikt är att man når bästa resultat då man trivs med träningen.
 • Karaktär: Lugn, humoristisk, fördomsfri och beredd att experimentera och lära sig nya saker.
 • Motto vid handledning: ”viktigast är inte begåvning utan viljan att utvecklas”

 

Tane Nguyen (thang.v.nguyen@utu.fi)

 • Utbildning: FAF Foundation, FAF Gym Instructor, FAF Personal Trainer
 • Kompetens: Livsstilsförändringar, näringslära, uppmuntran att börja träna, motivation, funktionell träning, eftersträvar optimering av muskeltillväxt, uppbyggande styrketräning, bodybuilding.
 • Historia: Jag har nu i 5 år tränat uppbyggande i motionssals omgivningar och deltagit i flera gruppförberedelser samt ledda motionsgrupper. Jag utvecklade mig och fick licenser på mina kunskaper som Personal trainer instruktör genom FAF, som är Finlands ledande organisation för motions – och Må Bra skolning. All denna erfarenhet har gjort mig allt mer intresserad av att optimera min egen kapacitet och att fokusera på välbefinnandet efter träningen. Ett bra sätt är att försöka överträffa sig själv varje gång! För mig har meningen med träningen blivit att uppnå allt mera välbefinnande, som har motiverat mig att aktivt motionera, äta hälsosamt och att sova tillräckligt.
 • Egna grenar: Fitness, Konditionssalsträning, bodybuilding, thaiboxning, badminton
 • Motto: ” Det är inte mängden utan kvalitén som räknas”

 

Regler för användning av Personal trainer-tjänster inom CampusSport

 • Tjänsterna är ämnade endast för Åbos högskolors studerande och personal (rätt att delta)
 • Kunderna skall ha motionsavgiften till CampusSport  betald
 • En träff räcker cirka 45-60 minuter enligt kundens behov
 • Träffarna är till för endast betalande kunder. Träffarna kan inte överlåtas till någon annan
 • Annullering av avtalad träff bör ske minst två(2) dygn före den avtalade tiden
 • Mer specificerad information fås direkt från  personal trainers eller av CampusSports personal.

 

Lånande av motionsredskap

De som betalat CampusSports motionsavgift kan låna olika motionsredskap. Lånetiden är högst tre dygn. Om du vill låna redskap ska du kontakta info(a)campussport.fi.

Massage

CampusSports medlemmar har möjlighet att köpa massagetjänster till rabatterade priser av Juulia Niemi, som är utbildad massör och idrottsmassör. Massagetiderna bokas i CampusSports bokningssystem och betalas på plats kontant. Massagen utförs i Sport Sirkka. Tilläggsinformation vid behov: 044 566 5217 / Juulia Niemi.

Hösten 2018 massagetiderna kan bokas f.o.m. Oktober.

Pris (enbart för CampusSports medlemmar)

 • 30 min: 20€
 • 45 min: 25€
 • 60 min: 35€
 • 90 min: 45€