CampusSportin visio 2025

CampusSportin visio 2025 on julkaistu! Vision työstämiseen on osallistunut useita tahoja CampusSportin ohjausryhmästä työntekijöihin ja aina asiakkaisiin asti – lämmin kiitos kaikille mukana olleille. CampusSportin henkilöstö tulee tekemään vision tueksi toimenpidesuunnitelman, jonka mukaisesti vision tavoitteita aletaan edistää käytännön tasolla.

CampusSportin vision ydinviestejä ovat:
– Vuonna 2025 CampusSportin palveluiden käyttäminen on Turun seudun korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan ilmiselvä valinta.
– CampusSport liikunnallistaa korkeakoulujen toimintakulttuuria.
– CampusSport tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvointipalveluita toimivissa ja esteettömissä tiloissa.
– CampusSport on helposti lähestyttävä.
– CampusSport on vastuullinen toimija, joka välittää sekä käyttäjistään että ympäristöstään.
– CampusSport on aktiivinen yhteistyökumppani.
– CampusSport lisää onnellisuutta.

Visioon kokonaisuudessaan voit tutustua täällä.

Vision kuvamuotoon kiteytti Hehku Visual.