Hae CampusSportin harjoittelijaksi

Turun neljä korkeakoulua Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia tarjoavat yhteisiä liikuntapalveluja CampusSport Turku – Åbo palvelukokonaisuuden alla. Tavoitteena on tarjota yhdenvertaiset korkeakoululiikunnan palvelut kaupungin kaikille opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Haemme syksyksi 2019 korkeakouluharjoittelijaa CampusSportin hallintoon

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu:
– SportAppro-rastikierrostapahtuman toteuttaminen
– Liikuntapalvelujen markkinointi korkeakoulujen tapahtumissa (esim. lukukauden avajaiset ja Study in Turku -messut)
– CampusSportin sosiaalisen median viestintään sekä nettisivujen sisällöntuotantoon osallistuminen
– Liikuntapalvelujen toimivuuden arviointia käyttäjänäkökulmasta (esim. liikuntatuntien ja tilojen osalta)
– Hallinnolliset assistentin tehtävät

Edellytämme hakijalta:
– Päätoimista opiskelua Turun ammattikorkeakoulussa, Turun yliopistossa, Åbo Akademissa, Yrkeshögskolan Noviassa, Humanistisessa ammattikorkeakoulussa tai Diakonia-ammattikorkeakoulussa
– Innostusta liikuntaa kohtaan
– Oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä sekä osaamista itsenäiseen työskentelyyn
– Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä riittävää ruotsin kielen taitoa
– Ulospäinsuuntautuneisuutta ja iloista asennetta

Sama lääke otetaan parhaiten kyseisenä ajanjaksona. Toinen suomenapteekki24.com-etuna on, että tyypillisen seksuaalisen kohtaamisen jälkeen voi kulua kauemmin kuin sildenafiililla.

Eduksi katsotaan:
– Kokemus tapahtumatuotannosta
– Sosiaalisen median (Facebook, Instagram) sekä taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien osaaminen
– Työkokemus liikunta-alalta

Harjoittelu on kestoltaan kolme kuukautta aikavälillä elokuu-lokakuu 2019. Työaika on 36,75 tuntia viikossa ja työskentely tapahtuu pääsääntöisesti toimistoaikaan CampusSportin tiloissa, mutta osa työtehtävistä saattaa sijoittua myös ilta-aikaan. Hallinnollinen työhönottopaikka on Turun yliopiston Hyvinvointipalvelut-yksikkö. Työstä maksetaan korkeakouluharjoittelijan palkka 1300 euroa kuukaudessa.

Lähetä kirjallinen hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 19.5.2019 osoitteeseen maija.rihko@campussport.fi.

Lisätiedot: liikuntasuunnittelija Maija Rihko, maija.rihko@campussport.fi, p. 050 598 5710