Menneestä ja tulevasta

Koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi CampusSportin toimintaan edeltävän 15 kuukauden ajan. Olemme saaneet jonkin verran kyselyitä ja ihmetystä osaksemme siitä, ettemme ole palauttaneet liikuntamaksuja siltä ajalta, kun liikuntapalveluita ei ole voitu järjestää totutulla tavalla. Haluamme tämän kirjoituksen kautta avata hieman tarkemmin CampusSportin toimintaperiaatteita ja rahoitusmallia sekä lopuksi suunnata katseita tulevaan.

CampusSport ei ole yritys, yhdistys tai mikään muukaan itsenäinen oikeushenkilö, vaan CampusSport on markkinointinimi Turun alueen korkeakoulujen yhteistyössä järjestämälle liikuntatoiminnalle. Näin ollen CampusSportin toimintaa korona-aikana, ja muulloinkin, säätelee korkeakoulujen tekemät linjaukset. CampusSportia koskevat toimintaa ohjaavat päätökset tekee ohjausryhmä, jossa on edustajat Turun yliopistosta, Turun ammattikorkeakoulusta, Åbo Akademista ja Yrkeshögskolan Noviasta sekä opiskelija- ja ylioppilaskuntien yhdessä valitsema opiskelijaedustaja. Ohjausryhmä ei ole voinut ohittaa korkeakoulujen koronajohtoryhmien tekemiä koronalinjauksia, jotka puolestaan ovat perustuneet mm. Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän suosituksiin ja AVIn määräyksiin, mistä johtuen olemme esimerkiksi joutuneet pitämään Asan kuntosalin kiinni maaliskuusta 2020 lähtien. Samasta syystä CampusSportin kuntosalit olivat suljettuna sellaisina aikoina, kun kaupallisten toimijoiden kuntosalit pystyivät olemaan auki.

CampusSportin käyttöehtoihin lisättiin kesällä 2020 täsmennys siitä, että liikuntamaksuja ei palauteta edes force majeure -tilanteissa, mikä on ollut näkyvästi esillä verkkokaupassamme. Lisäksi liikuntamaksujen tuotekuvauksen yhteydessä on kerrottu lukuvuoden alusta asti, että liikuntatoimintaa voidaan joutua järjestämään poikkeavalla tavalla. Näin olemme myös tehneet ja tarjonneet mm. online-tunteja ja liikuntavälinelainausta, kun liikuntatoimintaa ei ole voitu järjestää liikuntatiloissa. CampusSportin tärkein tehtävä on auttaa työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämisessä ja vaihtoehtoisilla toteutustavoilla on pyritty siihen, ettei kenenkään liikuntaharrastus katkeaisi kokonaan koronatilanteen takia. Lisäksi olemme pidentäneet kaikkien koko lukuvuoden tai kevään liikuntamaksun maksaneiden käyttöoikeutta 29.8.2021 asti.

Osa meihin yhteyttä ottaneista on olettanut, että CampusSportilla ei ole kuluja sulkuaikana ja on sen takia ihmetellyt, mihin liikuntamaksut käytetään. CampusSportin kustannuksista valtaosa menee tilavuokriin ja muihin kiinteisiin kustannuksiin, jotka on maksettava, vaikka toimintaa tiloissa ei olisi. Esimerkiksi vuonna 2021 CampusSportin kokonaiskustannuksista tilavuokriin menee arviolta 60 %, muihin kiinteisiin kustannuksiin (mm. sähkö, nettiyhteydet, ohjelmistot, vakuutukset) 16 % ja muuttuviin kustannuksiin (mm. palkat, ostopalvelut, välinehankinnat ja -huollot) 24 %. Tämä laskelma on tehty sillä oletuksella, että syksyllä 2021 liikuntatoiminta voitaisiin taas järjestää liikuntatiloissa. Näiden kustannusten lisäksi CampusSportin toimintaan on osoitettu neljän liikuntasuunnittelijan työpanos, mutta nämä palkkakustannukset katetaan täysimääräisesti korkeakoulujen omista budjeteista.Piirakkadiagrammi kustannusten jakautumisesta

CampusSportin liikuntamaksuilla pystytään kattamaan normaalivuotena noin 40 % liikuntatoiminnan kokonaiskustannuksista. Loput 60 % toiminnan kokonaiskustannuksista maksaa korkeakoulut, mikä selittää edulliset käyttäjämaksut. CampusSport ei siis pääse missään olosuhteissa voittoa tuottavaksi tai edes lähelle nollatulosta ja kuluneena vuotena tilanne ei suinkaan ole se, että CampusSport olisi tehnyt voittoa liikuntamaksuilla, joita ei palautettu käyttäjille. Päinvastoin laskeneen liikuntamaksumyynnin myötä korkeakoulujen maksama osuus mitä todennäköisimmin nousee budjetoidusta. Vaikka jo syksyllä 2020 oli ennakoitavissa, että liikuntamaksumyynti laskee aiemmista vuosista, ei toimintaan haluttu tehdä merkittäviä leikkauksia, jotta esimerkiksi ryhmäkoot pystyttiin pitämään tarpeeksi pieninä terveysturvallisuuden näkökulmasta.

Syksyn 2021 tilanne on vielä täysin auki eikä kukaan pysty ennustamaan, millaiset toimintarajoitukset silloin mahdollisesti vallitsevat. Valmistelemme parhaillaan tulevan syksyn toimintaa sillä olettamuksella, että pääsisimme palaamaan liikuntatiloihin myös ohjatun toiminnan osalta. Tulemme lisäämään syksyn ajaksi tuotevalikoimaamme kokeiluluonteisesti uuden, 30 päivän liikuntakäyttöoikeuden, jolloin asiakas voi halutessaan maksaa vain lyhyen jäsenyyskauden. Liikuntamaksuhinnasto julkaistaan elokuussa.

Lopuksi haluamme kertoa hyvät uutiset siitä, että yliopistonmäellä sijaitsevaan Aurum-rakennukseen on valmistunut CampusSportin uusi noin 400-neliöinen kuntosali. Kuntosali avataan käyttöön elokuussa ja tarkempi avajaispäivä ilmoitetaan myöhemmin. Aurumin käyttöönoton myötä Asa-kuntosali poistuu CampusSportin kuntosaliverkostosta.

Kiitos kaikille kärsivällisyydestänne kuluneena lukuvuotena ja mukavaa kesää!

CS 15.6.2021