Ändringar i gymmen

Det sker ändringar i CampusSport gymnätverk och det nya Aurum-gymmet ersätter ASA, som försvinner från CampuSport. Aurum-gymmet är beläget i byggnaden med samma namn på adressen Henriksgatan 2. Aurum-gymmet öppnar i månadsskiftet augusti-september, då redskapen och passerkontrollen fåtts i skick. Den exakta öppningsdagen meddelas senare. Vid årsskiftet sker dessutom en annan förändring, då gymmet i Studentbyn i Tyyssija-byggnaden öppnas och tas i bruk. Då Tyyssija-gymmet öppnas tas Råggatans gym ur bruk från CampusSports utbud.

Det blir ändringar i gymmens öppethållningstider f.o.m. den 30.8. Formis öppnar i framtiden alla dagar redan kl. 6.00. Dessutom förenhetligas gymmens stängningstider så att till samtliga gym måste man gå senast 30 minuter innan stängningstiden. Från gymmen bör man avlägsna sig senast då gymmen stängs.

CampusSport gymmens öppethållningstider f.o.m. 30.8.2021:
Aurum: må-sö 6.00-23.00
Educarium: må-fr 7.30-22.00, lö-sö 10.00-22.00
Formis: må-sö 6.00-23.00
Roddis: må-fr 6.00-23.00, lö-sö 8.00-23.00
Råggatan: må-sö 6.00-22.00

Innan Aurums officiella öppning kommer vi att arrangera två testtillfällen, till vilka vi söker försöksanvändare. Till försöksanvändare kommer vi att välja personer, som har haft CampusSports medlemskap under det gångna läsåret. Ifall denna testmöjlighet intresserar så lönar det sig att följa våra informationskanaler. Vi publicerar ansökningsdirektiven med det samma då gymmet är i sådant skick att testtillfällena kan arrangeras.

CS 13.8.2021