Ändringar i personantals-begränsningarna i motionsutrymmena

F.o.m. 18.10.2021 blir det ändringar i personantalsbegränsningarna i CampusSports motionsutrymmen. Personantalsbegränsningarna upphör i Formis, Roddis och Råggatans gym. I Educariums och Aurums gym bibehålls tidsbokningarna och personantalsbegränsningarna. I Educariums gym kan i fortsättningen högst 10 personer träna samtidigt och i Aurums gym 25 personer.

Vi ändrar samtidigt bokningspraxisen. Ifall Educariums och Aurums gym inte på förhand är fullbokade, kan de turer som blivit lediga lösas in ännu efter att turen börjat, på motionsutrymmets display. Obs! Till den bokade turen kan man gå även senare än turens officiella början och bokningen är i kraft till slutet av den bokade tiden. De eventuella lediga platserna ses enbart på displayen, inte alltså genom att räkna personantalet i gymutrymmet. Du observerar väl också att det räcker inte med att visa tagen mot läsaren utan den bokade tiden bör väljas och bekräftas på displayen.

För de ledda timmarnas del så höjs deltagar max. talet till 20 i Educariums gymnastiksal och för Sport Sirkkas biketimmars del till max. 25 personer. För de övriga ledda timmarnas och bollspelsturernas del görs inga ändringar i deltagarantalen. Vi upphäver skyldigheten att använda handduk på lånemattan. Vi rekommenderar dock fortfarande användandet av egen matta/underlag i första hand.

CS 13.10.2021