Ansökan av regelbundna badmintonturer

Via CampusSport kan man hyra en regelbunden badmintontur för höstterminen (7.9.–31.12.2020). Sökandet av regelbundna turer öppnas måndagen 29.6.2020 kl. 9 och pågår fram till den 2.8.2020.

Turerna ansöks via CampusSports elektroniska tidsbokningssystem:

1. Gå till adress campussport.fi och klicka på ”boka timme”. Du kommer åt att registrera dig till bokningssystemet med din egna högskolas Haka-kod.
2. Välj regelbundna turer
3. Välj ”motionsturer”
4. Sök från kalendern vecka 37
5. Välj från kalendern en tidpunkt, som du vill boka som regelbunden tur

Man behöver inte vara medlem av CampusSport för att ansöka om turerna, utan det räcker med att man är studerande eller personal vid en högskola i Åbo. Av de, som spelar på en regelbunden tur måste 50 % vara från Åbo-högskola. Längden på turen är 55 minuter. En person kan ansöka om högst två turer.

Priserna för badmintonturerna hösten 2020 (en badmintonplan):
Educarium 83€
Iskeri 72€
*Normaalikoulu nedre salen 83€
*Normaalikoulu övre salen 83€

*OBS!
Granska tiderna när motionssalerna i Normaalikoulu är inte i bruk.

CS 24.6.2020