Ansökan av regelbundna badmintonturer

Via CampusSport kan man hyra en regelbunden badmintontur för vårterminen (4.1.-31.5.2021). Sökandet av regelbundna turer öppnas onsdagen 25.11.2020 kl. 9.00. Sista ansökningsdag är onsdagen 9.12.

Man behöver inte vara medlem av CampusSport för att ansöka om turerna, utan det räcker med att man är studerande eller personal vid en högskola i Åbo. Av de, som spelar på en regelbunden tur måste 50 % vara från Åbo-högskola. Längden på turen är 55 minuter men endel turer kan också vara 45 minuter. En person kan ansöka om högst två turer.

Turerna ansöks via CampusSports elektroniska tidsbokningssystem:
1. Gå till adress campussport.fi och klicka på ”Boka timme”
2. Du kommer åt att registrera dig till bokningssystemet med din egna högskolas Haka-kod
3. Välj regelbundna turer
4. Välj ”motionsturer”
5. Sök från kalendern vecka 1
6. Välj från kalendern en tidpunkt, som du vill boka som regelbunden tur

Priserna för badmintonturerna våren 2021 (en badmintonplan):
Educarium 94€
Iskeri 83€
Normaalikoulu nedre salen 94€*
Normaalikoulu övre salen 94€*

*OBS!
Normaalikoulu salarna är inte i bruk:

Nedre salen
4.1. – 6.1.
Övre salen
4.1. – 6.1.
11.2. – 12.2.
15.3. – 31.3.
29.4. – 20.5.
Ändringar möjliga.

För vårsäsongen 2021 finns det också lediga fasta turer för hela salen. Tilläggsuppgifter om utrymmena, som kan hyras från sidan Lokaler att hyra.

CS 13.11.2020