Ansökan om tennisturer

Obs! Ansökan görs med en reservation. Ifall koronaläget förlängs kan det hända att hela tennissäsongen inte blir av.
CampusSport har två tennisplaner på universitetets kampusområde i närheten av Educarium. Man kan boka en egen regelbunden tur till tennisplanerna för sommaren 2020. Ansökan om regelbundna tennisturer öppnas måndagen den 4.5. kl. 10.00 och pågår en vecka fram till den 11.5. kl. 23.59. Efter ansökningstidens slut kan förfrågningar om turer göras per email till petri.kuokkanen@campussport.fi.

Turerna ansöks via CampusSports elektroniska tidsbokningssystem:
1. Gå till adress www.campussport.fi och klicka på ”boka plats”
2. Du kommer åt att registrera dig till bokningssystemet med din egna högskolas Haka-användaruppgifter
3. Välj ”Vakiovuorot”
4. Välj ”Liikuntavuorot / Sports classes”
5. Sök från kalendern vecka 23
6. Välj från kalendern en tidpunkt, som du vill boka som regelbunden tur

En person kan ansöka om högst två timmar. Turerna bekräftas skilt åt de sökande efter ansökningstidens slut. Man behöver inte vara medlem av CampusSport för att ansöka om tennisturerna, utan det räcker med att man är studerande eller personal vid en högskola i Åbo. Av de, som spelar på en regelbunden tur måste 50 % vara från Åbo-högskola.

Den normala periodens längd utan koronabegränsningar skulle vara från början av maj till slutet av september varvid priserna skulle vara följande:
Dagtur kl. 8.00-21.00
– Genom att delta i talkot 60 euro/säsong
– Om man inte deltar i talkot 85 euro/säsong
Nattur kl. 21.00-23.00
– Genom att delta i talkot 40 euro/säsong
– Om man inte deltar i talkot 65 euro/säsong

Prissättningen för tennissäsongen 2020 bestäms enligt starttidpunkten. Priset räknas ut på basen av denna prislistas månadsavgift (t.ex. dagtur juni-september = 68€). Enligt de uppgifter vi nu har spelas under veckorna 38-39 CampusSports tennisturnering, vilket medför ändringar i bokningarna.

Tennisplanernas talko hålls med det samma som det är tillåtet att samlas. Vi kontaktar dem, som skall delta i talkot genast efter att tidpunkten är bekräftad. Förfrågningar om deltagandet i talkot görs i samband med meddelandet om bekräftelsen av den regelbundna turen.

CS 27.4.2020