Användningsförbud vid överskridning av begränsningen på antalet personer vid gymmen

Personbegränsningen i gymmen (max. 10 personer samtidigt) har i huvudsak följts väl, men regeln har på senare tid brutits, vilket står i strid med det förvärrade läget av coronavirussituationen. Som en följd av detta måste användarförbud utfärdas för de kunder som bryter mot regeln. Den nya praxisen träder i kraft må 19.10.

Ifall det bryts mot personbegränsningen i gymmet kan ett användarförbud på två veckor till CampusSports tjänster utfärdas åt den kund, som bryter mot regeln. Om samma kund på nytt blir fast för samma sak, annuleras motionsrätten och det blir ett tre månaders köp- och användarförbud, varefter kunden får tillbaka användarrätten för tjänsterna genom att på nytt betala för tjänsterna enligt prislistan.

Du minns väl att samtliga gymbesökare bör visa sin tag mot läsaren oberoende av om du går in samtidigt med en annan person. Enbart på detta sätt kan du påvisa när du kommit in i salen.

Ytterligare vill vi påminna om att vi kan genom att tillsammans följa reglerna och agera smart påverka det att motionstjänsterna hålls öppna. Personbegränsningarna och de övriga specialarrangemangen är till för att garantera en trygg träning. Våra anställda, då de övervakar efterlevnaden av användningsreglerna, agerar enligt de direktiv de fått. Således, ge dem arbetsro.

CS 12.10.2020