Avbrottet i CampusSports verksamhet fortsätter åtminstone till 10.1

EDIT 22.12: Avbrottet i CampusSports verksamhet fortsätter åtminstone till 10.1.2021.

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp har förlängt sina rekommendationer om stängning av inomhusmotionsutrymmen och avbrottet i CampusSports verksamhet fortsätter åtminstone fram till 28.12.2020. Koordineringsgruppen har meddelat att den kommer att bedöma situationen med motionsutrymmena på nytt ännu innan årsskiftet. Med dessa rekommendationer som grund görs sedan besluten i anslutning till CampusSports verksamhets fortsättning.

Det var meningen att CampusSports vårperiodens ledda verksamhet skulle köra igång to 7.1.2021, men p.g.a. rådande omständigheter inleds verksamheten tidigast må 11.1.2021. Vi meddelar senast under den första veckan i januari om timmarna hålls i motionsutrymmena eller som online-timmar. I sammanhanget ger vi tilläggsuppgifter om betalningen av vårens motionsavgift samt om vårens motionstidtabell.

CS 18.12.2020