Besvara responsenkäten

Användarnas respons är oerhört viktig för oss, så vi hoppas att du ger några minuter av din tid för att svara på enkäten! Vi utvecklar vår verksamhet utifrån responsenkäten. Bland alla som svarat utlottas biljetter till Turkulainen humanistispeksis föreställning.

Du kan besvara enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/A209562EEF0F1E09

CS 13.11.2019