Besvara responsenkäten

Vi samlar igen feedback över CampusSports tjänster! Förutom bedömningen av tjänsteutbudet kartlägger vi också corona-tidens inverkan på utövandet av motion samt ändamålsenligheten i specialarrangemangens tillämpning i CampusSports utrymmen. Således, du kan svara på frågorna på enkätens första sida, fastän du inte skulle ha använt CampusSports tjänster denna höst. Vid bedömningen av tjänsterna är det just meningen att bedöma den pågående höstperioden, således ifall du inte har använt tjänsterna denna höst, lämna dessa svar tomma. Tack redan på förhand för den tid som du ger för att utveckla tjänsterna!

Enkäten kan besvaras fram till 30.11.2020 här: https://webropol.com/s/campussport-syksy2020

CS 16.11.2020