Besvara responsenkäten

Vi samlar igen feedback över CampusSports tjänster! Förutom bedömningen av tjänsteutbudet kartlägger vi också ändamålsenligheten i specialarrangemangens tillämpning i CampusSports utrymmen samt vi frågar om åsikter om gymmenas bokningspraxisar. Vid bedömningen av tjänsterna är det meningen att bedöma den pågående höstperioden, således ifall du inte har använt tjänsterna denna höst, lämna dessa svar tomma. Tack redan på förhand för den tid som du ger för att utveckla tjänsterna!

Enkäten kan besvaras fram till 2.1.2022 här: https://link.webropol.com/s/campussport-syksy2021

CS 9.12.2021