CampusSport arrangerar ingen ledd verksamhet sommaren 2020

Uppdatering 19.5.2020: Tyvärr kan vi inte ännu berätta om när våra gym öppnar. CampusSports beslut kan göras först då högskolornas egna corona-linjedragningar är färdiga.

P.g.a. den rådande koronavirussituationen arrangerar CampusSport ingen ledd verksamhet sommaren 2020. Gymmen samt vissa bollspelsturer (bl.a. badminton) kan öppnas under sommaren, ifall begränsningarna i sammankomsterna mildras och användningen av högskolornas utrymmen igen får påbörjas.

P.g.a. vårperiodens tidigarelagda avslutande får de som betalat hela läsårets motionsavgift eller vårperiodens motionsavgift anlita motionstjänsterna gratis under sommaren, förutsatt att vi kan öppna tjänsterna. Såsom vi tidigare informerade, är endast de personer som betalat vårperioden i mars berättigade till återbetalning av avgiften. Beträffande kompensationen för de regelbundna turerna kommer särskilda direktiv att skickas till kontaktmännen för turerna.

De personer, som inte varit medlemmar under innevarande läsår har möjlighet att köpa användarrättighet till gymmen för sommaren med en separat betalning. Vi informerar om avgiftens storlek skilt, då vi vet hur lång den eventuella sommarperioden blir.

Vi följer noggrant med situationens utveckling och vi informerar med det samma som situationen ändras och vi får lov att öppna gymmen. Samtidigt informerar vi om med vilken tidtabell de övriga tjänsterna (kurserna, tävlingarna, de regelbundna turerna, utlåningen av redskap, evenemangen, PT-tjänsterna, massagen samt motionstutorernas verksamhet) fås igång.

CS 24.4.2020