CampusSport svarar på feedbacken

Vi genomförde på hösten 2018 en feedbacksförfrågan, som vi fick drygt 300 svar på. Tack till alla, som svarat! De svarande gav vitsordet 4.20 för CampusSports tjänster (skalan 1-5). Vi har läst igenom all feedback och vi strävar till att råda bot på möjliga missförhållanden och vi utvecklar verksamheten utgående från feedbacken. I likhet med tidigare förfrågningar vill vi offentligt besvara endel av feedbacken. Följande omfattande feedbacksförfrågan verkställs i slutet av våren, men vi tar gärna kontinuerligt emot feedback antingen per email info@campussport.fi eller via motionställenas feedbackslådor.

Plötsliga avslutningar av timmar p.g.a. lågt deltagarantal förbryllar. Är det så att inte hela baletten är planerad utgående från olika timmars popularitet och att man därmed har reserverat mera utrymme för populära timmar och måttligt för mindre populära timmar?
I våra användarvillkor är nämnt att CampusSport har rätt att ändra på timutbudet tillfälligt eller bestående. I vår kostnadsmall är det omöjligt att arrangera timmar för grupper på några få. Vi vill ändå fortsättningsvis förnya oss och testa om det från några nya grenar utvecklas hiter i likhet med pump och bike. De mest populära timmarna (pump, bike) arrangeras redan nu i praktiken varje dag och vi ser det inte som klokt att utöka dessa timmars antal genom att slopa andra timmar.

Jag saknar bättre danstimmar till Edu.
Ifall du med ”bättre” danstimmar avser mera koreografiska och utmanande timmar, så är dessa timmar medvetet koncentrerade till Sport Sirkka, där det finns speglar.

Jag skulle önska flera gruppmotionstimmar kl. 15-16-tiden.
Vi erbjuder varje vardag gruppmotionstimmar i Sport Sirkka från kl. 14. Educariums sal är i OKL:s bruk till kl. 16-17 förutom på torsdagarna, varför vi inte kan arrangera timmar där tidigt på eftermiddagarna.

Varför är Sport Sirkkas danstimmar så tidigt, på de uslaste tiderna i läsordningen? Hur skulle det vara om Sirkka i framtiden skulle fredas mera för dans och de timmar, som kan hållas var som helst, kunde flyttas någon annanstans?
Uppbyggandet av motionstidtabellen är ett utmanande pussel, för en del av ledarna är tillgängliga enbart begränsade tider och alla motionsutrymmen är inte i CampusSports användning 24/7. Det är inte ett medvetet val att danstimmarna är på tidiga klockslag utan det beror på att dansledarna är tillgängliga då. Vad kommer till Sirkkas fredande mera till dans så är vår avsikt inte att profilera till en dansstudio utan CampusSports målsättning är att erbjuda mångsidigt olika grenar. Vi har inget övrigt utrymme dit dessa ”övriga grenar” kunde placeras, ifall danstimmarna utökades märkbart från det nuvarande.

Harmligt att Råggatan försvann och att ersättande utrymme inte riktigt erhållits. Framförallt en egen bassäng skulle vara ett enormt tillskott i utbudet. Ett par timmar i Caribia ersätter inte riktigt förlusten.
Vi har utfört en bred kartläggning av Åbos simbassänger och Caribia var det enda potentiella alternativet. Caribias bassängtid är så dyr att vi inte kan erbjuda mera vattenmotion än vad vi för tillfället gör, ifall vi vill behålla den som en tjänst utan tilläggsbetalning. En egen bassäng är utesluten p.g.a. höga kostnader. Du visste väl att CampusSports medlemmar får simma till ett förmånspris i Åbo simhall, som ligger på campusområdet?

Vore bättre, ifall det skulle finnas i stället för många små salar, en ordentligt större sal nära universitetet.
Det kommer att ske förändringar i CampusSports utrymmen kring åren 2020-2021, varvid gymmverksamheten kommer att koncentreras. Vi informerar om ändringarna i utrymmena med det samma som vi har tillåtelse till det.

Sport Sirkka salens belysning kunde lite utvecklas så att man kunde få också lite mörkare belysning (skulle förbättra feelingen på lugnare timmar och på spinningen).
Det är möjligt att dämpa belysningen på Sport Sirkka. Framför ditt önskemål åt ledaren på din timme, så att han/hon kan beakta saken efter bästa förmåga.

Där är i damernas omklädningsrum i Sport Sirkka en fruktansvärd kloaklukt, som borde åtgärdas.
Vi har sedan sommaren nästa varje vecka varit i kontakt med husets underhållsbolag om detta. Kloakerna har reparerats av bolaget, varvid problemet har försvunnit för en tid, men kommit tillbaka senare. Vi är alltså medvetna om problemet och vi gör vårt bästa för att helt och hållet bli av med det.

I Educarium är damernas omklädningsrum ganska trånga i förhållandet till antalet deltagare. Det blir trångt ofta även därför, för att följande grupp börjar med det samma efter att den föregående har slutat eller där är max en 10 min. paus mellan timmarna och båda gruppernas deltagare är samtidigt i omklädningsrummet. Kunde pausen mellan timmarna förlängas?
Ifall pausen mellan timmarna skulle förlängas skulle det betyda att det skulle arrangeras en timme färre varje dag. Det är inte möjligt för antalet som betalat motionsavgiften är så stort att vi vill varje dag erbjuda möjligast många timmar och möjlighet till motion för möjligast många personer. Vi rekommenderar att man anländer till motionsplatsen 15-20 minuter innan timmen börjar. Då hinner man byta kläder innan föregående timmens deltagare kommer till omklädningsrummet – därutöver hinner man hämta redskapen i god tid innan timmen börjar, om man förflyttar sig in i salen med det samma som den föregående gruppen har slutat.

Speglar till Edus gruppmotionssal vore bra! T.ex. i pump är det bra att följa upp rörelserna i spegel.
Tyvärr kan vi inte montera speglar till Edu, för salen används också för bollspel.

I Educarium är det harmligt, ifall det samtidigt som en lugn timme arrangeras i jumppasalen bredvid fartfyllda timmar, vilkas ljud hörs över till andra sidan.
Vi har försökt beakta det här bättre än tidigare denna vårperiod. Ibland är det omöjligt att undvika dubbleringar p.g.a. ledarnas tidtabeller.

Nybörjar-vänliga timmar borde finnas längs med hela veckan, gärna varje dag så att en nybörjar motionär kunde bygga upp en balanserad, 1-3 gånger i veckan motionstidtabell. Skulle vara nyttigt med jämnt återkommande motionspass i stället för två kvällar i rad och sedan slappande en vecka.
I motionskalendern finns det lämpliga timmar nästan under veckans alla dagar. De lämpligaste timmarna för nybörjare finns listade på vår webb under sidan börja motionera.

Skulle vara trevligt om det fanns någon timme eller motsvarande där man kunde bekanta sig med människor. Jag har inga kompisar, som idkar motion och jag tror inte jag är den enda, så det skulle vara trevligt att få sådana.
I vårt svar lånar vi en feedback från den gångna hösten: ”Parkour och futsal är båda verkligen roliga och de uppmuntrar med sin rörlighet att få sådana här lata att röra sig. En viktig del är också timmarnas sociala sida (i jämförelse med jumppatimmarna) och de goda ledarna. Dessa piggar upp sinnet på de deprimerande och tack vare dem blir man svettig utan att man märker det! En verkligt stor betydelse har t.ex. det att man lär känna männiiskor till namnet för ledarna ser till det”.

Finns det några videor t.ex. på Youtube över gymmen? Jag har på något vis stor tröskel att gå dit, då jag inte känner till redskapen just alls. Efter någon infovideo kunde jag tro att det är trevligt att träna och jag vet vad det finns på de olika gymmen. Nog är väl alla redskapen uppräknade på sidorna, men deras namn berättar inte för mig något.
Vår praktikant har hösten 2016 gjort videon över de dåvarande gymmen och de hittas på: https://www.youtube.com/channel/UClsl3qk5BZLFgA7XBxkNl3Q. Observera dock att gymmen förändrats senare och att åsikterna, som framförs är personens egna d.v.s. de representerar inte CampusSports officiella ståndpunkt. Vi rekommenderar att utnyttja gymhandledningen, som arrangeras på varje gym en gång i veckan – instruktörerna berättar gärna om redskapen och om hur de används. Gymhandledningstiderna hittar du här: https://www.campussport.fi/sv/borja-motionera/

Sluta att dela ut gratis material, koncentrera er på kvalitativa tjänster och på internet-marknadsföring. Vidare rekommenderar jag att avlöna ledare med god kondition. Till sagojumppa finns det plats i Åbo stads regi.
CampusSport strävar till att nå speciellt sådana personer, som inte har varit vana att utöva motion. Internet-marknadsföring är ett bra sätt att sprida vetskap om motionstjänsterna, men enbart det räcker inte. Marknadsföringsprodukterna, som delas ut i början av terminerna har valts så att de på riktigt är till nytta (reflex, drickaflaska) och den penningsumma, som använts till produkterna är en minimal del av årsbudgeten och inverkar inte på något sätt på verksamhetens kvalitet. CampusSport har vissa kriterier för sina avlönade ledare och vi vill påminna om att ledarna inte utför sina egna träningar på timmarna utan leder medlemmarna. Ifall ledaren inte är med hela serien, betyder det inte att konditionen tryter utan att han/hon koncentrerar sig på medlemmarna och att rörelserna görs tryggt. I CampusSports utbud finns över 100 veckotimmar så det lönar sig att pröva på olika alternativ så att man hittar den gren och ledare som är bäst för en själv.