CampusSport svarar på feedbacken

Vi genomförde på våren 2019 en feedbacksförfrågan, som vi fick drygt 200 svar på. Tack till alla, som svarat! De svarande gav vitsordet 4,19 för CampusSports tjänster (skalan 1-5). Vi har läst igenom all feedback och vi strävar till att råda bot på möjliga missförhållanden och vi utvecklar verksamheten utgående från feedbacken. I likhet med tidigare förfrågningar vill vi offentligt besvara en del av feedbacken.

En del av feedbacken återkommer varje år. Du kan hitta gamla svar här: https://www.campussport.fi/sv/campussport-svarar-pa-feedbacken-3/ (hösten 2018).

Gymmen är alltid fulla. Det borde också vara mer gruppmotion.
Användningsgraden varierar beroende på gymmet. Vi rekommenderar att du prövar Formis och gymmet på Råggatan. Där finns det i genomsnitt färre användare än i de andra gymmen. Dessutom påverkar veckodagen och tidpunkten mängden av användare. Rusningstiden är i början av veckan mellan kl. 16-20. Vi kan tyvärr inte öka mängden av motionsturer med nuvarande lokaler och budget.

Jag är lite besviken över gruppmotionsturerna. – – I vår har det varit svårt att hitta en s. k. vanlig danstur från CampusSports utbud. – – Jag tycker att ett omfattande utbud är pinsamt, det tar mycket tid att läsa turbeskrivningarna, man bara prövar på olika turer men hittar inte den som man gillar. Ett mindre utbud skulle räcka och samma tur kunde vara i schemat på olika dagar och tidpunkter. Mitt eget veckoschema varierar mycket på grund av studier och jobbet. Det är förargligt att det inte är möjligt att delta i turen varje vecka men instruktörerna antar att man har deltagit varje gång.
Våra anställda hjälper gärna till om det är svårt att hitta en tur som passar just dig. Har du prövat på DanceFiti, ConfiDance eller Zumba? De har lätta koreografier som byts med varje låt. Det spelar ingen roll om du har missat några turer, du kan delta när som helst under läsåret.

Sommarperiodens pris är för högt för dom som bara deltar i gruppmotionsturer. Priset och kvaliteten möts inte.
Priset per månad under sommaren är 8 euro, som vi tycker är måttligt. Om vi vill satsa mera på sommaren måste vi minska utbudet under läsåret. I motsats till läsåret i övrigt arrangeras sommarperiodens verksamhet på så sätt att sommarperiodens inkomster skall täcka somarperiodens utgifter. Ju mer användare vi har under denna sommar desto mer verksamhet kan vi ordna följande sommar.

Statistiken över gymmanvändningen fungerar inte och den borde visa verkliga mängder av användare i stället för 15+ som den gör nu.
Statistiken visar genomsnittet under fyra veckor. Den uppdateras på natten mellan söndag och måndag. Statisitiken är i sig uppdaterad men några undantag som i början av sommarperioden kan förvränga statistiken. Det är inte möjligt att få exakta siffror men vi undersöker möjligheten att få mera färgkoder i systemet.

Jag hoppas att Formis gym skulle öppna redan kl. 6 eller 6.30 på morgonen.
Det är tyvärr inte möjligt att öppna våra gymm tidigare eftersom lokalen städas på morgonen och det kan man inte göra tidigare.

Det stör mig att personalen deltar i studerandes turer fastän studerande inte får delta i personalens turer. Förmånliga motionstjänster borde vara enbart för studerande. Personalen har råd att använda andra tjänsteleverantörer.
CampusSport erbjuder motionstjänster åt både studerande och personal och våra användargrupper är jämställda. Det finns några turer för enbart personalen och därför är deras motionsavgift högre än studerandes. I övrigt är våra turer ämnade för samtliga medlemmar.

Jag önskar mera vattenmotion.
Vi kommer troligen att ha en mera vattenmotionstur på hösten än vad vi hade i våras. Hyrorna är höga och tiderna som vi får från simhallarna är dåliga, så vi kan tyvärr inte öka mängden av vattenmotion mera.

Jag önskar mer kampsport och motionsboxnings grundkurs. Mera danstimmar skulle jag också vilja ha, men inte sådana som DanceFit där man komibinerar olika stilar.
Det har inte varit tillräckligt deltagare på många av våra kampsportsturer men vi håller på att utveckla utbudet. Vi erbjuder redan motionsboxnings grundkurser. Vi har många danstimmar där man fokuserar på bara en stil. De flesta danstimmarna hålls i Sport Sirkka.

Gymmen är små, det finns för många användare där och anordningarna är farliga och gamla. Råggatan är definitivt den bästa platsen.
Vi kan inte påverka storleken på våra nuvarande gymm men säkerheten är viktig för oss och vi sköter anordningarna regelbundet. Om du hittar fel hoppas vi att du anmäler det till info@campussport.fi.

Jag tycker att det är dumt att jag måste delta i en avgiftsbelagd kurs för att kunna delta i motionsboxningens veckotur.
När det gäller motionsboxning, för at kunna hålla en flytande och säker tur, är det viktigt att instruktören kan koncentrera sig på hela gruppen. Det är inte möjligt om man måste ge mycket uppmärksamhet till en nybörjare.

Jag har fått uppfattningen att gymmen lämpar sig mer för träning med fria vikter. Jag gillar inte sån träning så jag använder inte gymmen.
Alla våra gymm har både fria vikter och anordningar. Besök gärna alla våra gymm för att hitta ett alternativ som passar just dig. Under läsåret erbjuder vi gratis rådgivning i alla våra gym. Du kan också be en motionstutor att presentera gymmen för dig. Skicka ett email till tutors@campussport.fi.