CampusSport tar i bruk coronapasset

CampusSport tar i bruk coronapasset på gruppmotionstimmarna och på de övriga bollspelsturerna förutom på de öppna badmintonturerna. Coronapasset krävs av samtliga deltagare f.o.m. lö 11.12.2021. Minns att ha personkortet med på motionsturerna för det kontrolleras i samband med granskningen av coronapasset.

Av gymmanvändarna krävs inga coronapass. På gymmen tas personantalsbegränsningar i bruk f.o.m. 11.12.2021 för att förebygga smittorisken. På gymmen kan maximalt 10 personer samtidigt träna. Undantag är Aurums gym dit samtidigt kan tas 20 personer.

Till Educariums och Aurums gym har vi tidsbokningar i bruk. På de övriga gymmen (Formis, Roddis, Råggatan) har vi ingen tidsbokning. Ifall en användare anländer och max. antalet är fullt, bör hen vänta tills någon avlägsnar sig innan hen själv kan gå in i gymmet. Efter att Aurum öppnades har det funnits gott om utrymme på de övriga gymmen, således är det osannolikt att man måste vänta på ledig plats.

I alla CampusSports utrymmen bör man följa en praxis, som möjliggör en trygg träning för alla:
– Till motionsutrymmena får man komma enbart om man är helt frisk.
– Alla skall rengöra de redskap som använts genast efter träningen med hjälp av sprayburk och pappershanddukar.
– I omklädningsrummen, korridorerna och i övriga allmänna utrymmen bör man använda ansiktsmask. Ifall det är möjligt skall mask användas också under motionsprestationen.
Praxisen i sin helhet hittas på denna nyhet.

Ibruktagningen av coronapasset baserar sig på beslut av Sydvästra-Finlands Regionförvaltningsverket den 9.12.2021. Det i smittoskyddslagens 58 d baserat beslut om förutsättningar för användning av utrymmen öppna för publik berör långt annorlunda kund- och publikutrymmen. Verksamheten bör arrangeras så att man för deltagarna och sällskapen kan förebygga smittorisk föranlett av närkontakt. Verksamhetsutövaren har möjlighet att undvika restriktionerna genom att förutsätta coronapass.

CS 10.12.2021