Inomhusverksamheten inom CampusSport avbryts f.o.m. 1.1.2022

CampusSports verksamhet inomhus avbryts f.o.m. 1.1.2022 i enlighet med Sydvästra Finlands regionförvaltningsverkets beslut. Stängningen är i kraft åtminstone fram till 15.1.2022. Stängningen av tjänsterna berör gymmen, gruppmotionstimmarna, bollspelsturerna, kurserna, tävlingarna, de regelbundna turerna och evenemangen. De individuella tjänsterna (massagen, näringsrådgivningen, PT-tjänsterna) är fortfarande tillgängliga, men att notera är att PT-tjänsterna endast kan hållas utomhus.

Det var meningen att CampusSports vårperiodens ledda verksamhet skulle köra igång fr 7.1.2022, men p.g.a. regionförvaltningsverkets beslut inleds verksamheten tidigast sö 16.1.2022. Ifall verksamheten i motionsutrymmena inte då heller får arrangeras, strävar vi till att arrangera verksamheten på ersättande sätt t.ex. ute eller som online-timmar- Vi ger senare tilläggsuppgifter om betalningen av vårens motionsavgift.

De tävlingar, som var planerade till januari strävas att arrangeras senare under vårperioden. Anmälan är öppen till de planerade grenarna i januari. I motsats till normal praxis så är anmälan inte bindande, utan den kan inhiberas ifall den tävlingstidpunkt, som meddelas senare inte passar.

I enlighet med våra användarvillkor görs inga delåterbetalningar eller kompensationer för stängningstiden.

CS 30.12.2021