CampusSports sommarperiod 2023

CampusSports vårtermin avslutas 30.4, varefter CampusSports sommarperiod tar vid (1.5-31.8.2023). Under sommarperioden arrangeras ledda timmar och bollspelsturer under perioden 2.5–16.6. Gymmena är öppna hela sommaren.

Sommarens motionsavgifter kommer till betalning i medlet av april då också sommarperiodens schema publiceras. Sommarperiodens avgift är för studerande 37 euro och för personalen 47 euro.

CS 17.3.2023