CampusSports vårperiod börjar på nätet

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp har fortsatt sina givna rekommendationer beträffande stängning av inomhusmotionsutrymmen och avbrottet i CampusSports verksamhet i motionsutrymmena fortsätter åtminstone till 24.1.2021. Stängningen av tjänsterna berör gymmen, gruppmotionstimmarna, bollspelsturerna, kurserna, tävlingarna, de regelbundna turerna och evenemangen. För dem, som betalat hela läsårets motionsavgift förlängs rätten att använda gymmen till 31.5.2021.

CampusSports ledda verksamhet under vårperioden börjar på nätet måndagen den 11.1.2021. Således verksamheten arrangeras inte i motionsutrymmena utan de ledda timmarna förverkligas som online-timmar i en sluten Facebook-grupp. Anslutningsdirektiven hittas i slutet av denna nyhet. Tidtabellen för online-timmarna hittas på motionskalendern på våra webbsidor genom att välja ”online-schema”: https://www.campussport.fi/sv/utbud/veckoschema/

Som det nu är så är tidtabellen i kraft till sö 17.1.2021 och till det kan det ännu komma endel ändringar. Vi informerar om de kommande veckornas verksamhet skilt då vi har vetskap om de rådande omständigheterna och möjliga begränsningar. För den övriga verksamhetens del (kurserna, tävlingarna, de regelbundna turerna och evenemangen) informerar vi närmare nästa vecka. De individuella tjänsterna (massage, näringsrådgivning, personal trainer-tjänsterna) är tillgängliga, men bör noteras att PT-träffarna kan hållas enbart utomhus.

Vårens verksamhet har kommit till försäljning i vår nätbutik. Vårens motionsavgift är för studerande 48 euro och för personalen 61 euro. För vårens motionsavgift kan alla tjänster användas till 30.4.2021, därutöver fortsätter gymmens användarrätt till 31.5.2021. Vid betalning av motionsavgiften bör man notera, att ifall motionsutrymmena måste hållas stängda eller stängas på nytt senare på våren, kan organiserandet av verksamheten och dess innehåll variera.

Online-timmarna streamas till en sluten Facebook-grupp. För att ansluta dig till den bör du agera på följande sätt:
1. Skicka din begäran om anslutning till ”CampusSport online classes”, som hittas på Facebook (direkt länk: https://www.facebook.com/groups/2849599928618483)
2. Skicka email till adressen info@campussport.fi med rubriken ”facebook-grupp” och berätta i meddelandet följande saker för kontrollerandet av medlemsskapets ikraftvarande:
– hela ditt namn
– din emailadress till din högskola
– Facebook-kontot, med vilket du skickade anslutningsbegäran

Vi lägger till användarrättigheten till Facebook-gruppen då medlemskapet är kontrollerat. Begäran om anslutning och emailet bör skickas senast den dagen kl. 10, under vilken man vill delta i timmen första gången.

De personer, som anslutit sig till gruppen tidigare, vars medlemsskap var i kraft enbart under höstperioden 2020, kommer att tas bort från Facebook-gruppen per 11.1. Ifall du förnyar ditt medlemskap till CampusSport för vårperioden måste begäran om anslutning och emailet skickas på nytt.

CS 5.1.2021