CampusSports verksamhet kör delvis igång f.o.m. 8.6

CampusSports verksamhet kör delvis igång f.o.m. 8.6.2020. Vi har i denna nyhet samlat uppgifter, som det är skäl att alla motionärer läser omsorgsfullt. Sommarperioden är 8.6.-30.8.2020. CampusSport förbehåller sig rätten att ändra de givna uppgifterna även på kort varsel, ifall coronasitutionen märkbart förändras och högskolorna uppdaterar sina egna direktiv.

Sommarens motionsrätt
– Alla de, som betalat hela läsårets motionsavgift eller de som betalat vårperiodens motionsavgift och inte fick betalningsåterbäring får använda motionstjänsterna gratis hela sommaren. För dessa användares vidkommande krävs inga åtgärder för att få sommarens motionsrätt utan rättigheten aktiveras automatiskt. Du kan kontrollera giltigheten i din användarrättighet i Avoinna 24-tjänsten (https://avoinna24.fi/campussport/), asiakastili / customer account -knappen.
– De personer som inte varit medlemmar under det gångna läsåret, har möjlighet att köpa sommaranvändarrättighet för gymmen för 20 euro. Sommaravgiften finns tillgänglig för betalning i CampusSports nätbutik må 8.6.2020.

Kundbetjäningstiderna
Vår kundbetjäningspunkt i Sport Sirkka är öppen 8.6-5.7 måndagar kl. 15-17 och torsdagar kl 8-10. Kundbetjäning flyttar till Educarium f.o.m. må 6.7.2020. Betjäningen är öppen måndagar kl. 15-17 och torsdagar kl. 8-10.

Gymmen
– I bruk f.o.m. 8.6. 2020: Formis, Roddis, Råggatan. Edit 10.6.2020: I motsats till vad vi tidigare meddelade måste vi tyvärr meddela att Råggatans gym är ur bruk 29.6.-31.7. Turun Ammatti-Instituutti, som äger fastigheten uppskattade tidigare att byggnadsarbetet för en reservutgång skulle ta några dagar, men enligt beskedet som vi nyss fick så stängs utrymmet för över en månad. Vi beklagar denna ändring.
– Educariums gym öppnas senare på sommaren, då passagen till motionsutrymmena har fåtts omorganiserad. ASA-gymmet är stängt hela sommaren enligt beslut från Åbo Akademi. Edit 29.6.2020: Educariums gym tas i bruk f.o.m. må 29.6. Man kan använda Educariums gym enbart med tidsbokning.
– Gymmena är öppna enligt de normala öppethållningstiderna. Öppethållningstiderna kan du kontrollera från Gymmen-sidan, där det hittas även gymmenas adresser och övrig viktig information. På midsommaren fr-lö 19-20.6. är samtliga gym stängda.

De enskilda tjänsterna
Massagetjänster och personal trainer -tjänster är möjliga att boka f.o.m. 8.6. Personal trainer -sammankomster kan dock endast hållas utomhus. Tilläggsuppgifter om de enskilda tjänsterna och deras priser på Övriga tjänster -sidan.

Övriga tjänster
Alla övriga CampusSports tjänster (den ledda motionen, bollturer, kurserna, tävlingarna, de regelbundna turerna, utlåningen av redskap, evenemangen och motionstutorernas verksamhet) är fortfarande inhiberade. Regelbundna tennisturer till Educariums uteplaner kan ändå bokas. Förfrågningar om lediga tennisturer kan riktas per email till Petri Kuokkanen: petri.kuokkanen@campussport.fi

Specialarrangemang vid motionsutrymmena
Vid motionsutrymmena tillämpas specialarrangemang för att garantera en möjligast trygg träning. Ifall dessa regler inte följs, kan vi i värsta fall vara tvungna att stänga gymmen helt och hållet.

– Till motionsutrymmena får man komma om man är fullständigt frisk, även vid minsta flunssasymptom bör man stanna hemma.
– Samtliga användare bör ta hand om god handhygien. Handdesiflaskor finns framlagda i alla utrymmen.
– Det finns påminnelseskyltar i utrymmena om trygghetsavstånden samt om hand- och hostningshygienen.
– Städningen effektiveras och förutom den normala städningen gör personalen regelbundna rundor i motionsutrymmena för att desinficera beröringsytorna.
– I enlighet med normal praxis bör samtliga användare rengöra de redskap de använt genast efter träningen med sprayburk och pappershanddukar. Mängden rengöringsmedel ökas i motionsutrymmena.
– De redskap som inte kan rengöras tillräckligt bra, tas tillfälligt bort från salarna (bl.a. textilmaterial).
– Övervakningen av motionsutrymmena effektiveras och motionsutrymmesövervakarna reagerar aktivt på de missförhållanden, som de upptäcker i gymmen (bl.a. ifall redskapens rengöring inte görs).
– På gymmen kan högst 10 personer träna samtidigt. Ifall en användare anländer på plats och max. personantalet är fullt bör han/hon vänta tills någon avlägsnar sig innan han/hon själv kan gå in i gymmet.
– Uppvärmningen och sluttänjningen sporrar vi att göra på annat ställe än i gymmet, så att salarnas trängsel kan hävas.
– För Educariums gym tas tidsbokningar i bruk, bokningens längd är 1,5 h. Tidsbokningar kan göras för 7 dygn framåt och varje användare kan samtidigt ha högst tre st. bokningar.
– I omklädningsrummen bör man vistas möjligast kort tid och det rekommenderas att byta utrustningen i mån av möjlighet hemma. Även i duschen bör man helst gå hemma.
– Ifall användaren eller hans/hennes bostadskumpan konstateras ha positiv coronasmitta inom några dagar efter att han/hon har motionerat i CampusSports utrymmen bedes användaren omedelbart meddela detta till adressen info@campussport.fi. I dessa fall skickas tillvägagångsdirektiv per email till alla dem som enligt passerrapporten har tränat samtidigt.

CS 5.6.2020