CampusSports vision 2025

CampusSports vision 2025 har publicerats! I arbetet med visionen har många parter deltagit, allt från styrgruppen, de anställda till kunderna – ett varmt tack till alla som medverkat. CampusSports personal kommer att, till stöd för visionen, göra en åtgärdsplan, för att främja visionens målsättningar på det praktiska planet.

CampusSport visionens kärnbudskap är:
– År 2025 är det ett självklart val för studerandena och personalen vid högskolorna i Åboregionen att använda CampusSports tjänster.
– CampusSport gör högskolornas verksamhetskultur aktivitetsbaserad.
– CampusSport erbjuder heltäckande tjänster för välbefinnande i välfungerande och tillgängliga utrymmen.
– Det är lätt att närma sig CampusSport.
– CampusSport är en ansvarsfull aktör som bryr sig om både sina användare och miljön.
– CampusSport är en aktiv samarbetspartner.
– CampusSport ökar känslor av lycka.

Du kan bekanta dig med visionen i sin helhet här.


Hehku Visual sammanfattade visionen i bildformat.