Det gångna och det kommande

Coronaviruspandemin och de begränsningar som den medfört har på ett märkbart sätt påverkat CampusSports verksamhet under de föregående 15 månadernas tid. Vi har i viss mån fått förfrågningar och förundringar till oss över det att vi inte har returnerat motionsavgifter för den tid då motionstjänsterna inte har kunnat arrangeras på vant sätt. Vi vill med denna skrivelse lite noggrannare öppna CampusSports verksamhetsprinciper och finansieringsmodell och till sist blicka framåt.

CampusSport är inte ett företag, en förening eller någon övrig självständig juridisk person utan CampusSport är ett marknadsföringsnamn för den motionsverksamhet som i samarbete arrangeras för Åbo-regionens högskolor. Sålunda så är det högskolornas linjedragningar, som reglerar CampusSports verksamhet under coronatiden, och i övrigt. De beslut som styr CampusSports verksamhet görs av styrgruppen, i vilken finns representanter från Åbo Universitet, Åbo Yrkeshögskola, Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia samt en studentrepresentant som studentkårerna tillsammans har valt. Styrgruppen har inte kunnat gå förbi högskolornas coronaledningsgruppernas coronalinjedragningar, som i sin tur har baserat sig på Egentliga Finlands coronakoordineringsgruppens rekommendationer och på Regionförvaltningsverkets direktiv. Av denna orsak har vi t.ex. varit tvungna att hålla ASA-gymmet stängt från mars 2020. Av samma orsak var CampusSports gym stängda under sådana tider, som de kommersiella gymmen kunde hålla öppet.

I CampusSports användarvillkor lades sommaren 2020 till en precisering om att motionsavgiften returneras inte ens i force majeure-situationer, vilket har varit tydligt framlagt i vår nätbutik. Dessutom har i samband med motionsavgifternas produktbeskrivning berättats från början av läsåret att motionsverksamheten kan arrangeras på exceptionellt sätt. Så har vi också gjort och erbjudit bl.a. online-timmar och utlåning av motionsredskap då motionsverksamheten inte kunnat arrangeras i motionsutrymmena. CampusSports viktigaste uppgift är hjälpa till med att upprätthålla arbets- och studieförmågan och med alternativa förverkliganden har man strävat till att ingens utövande av motion avbryts helt p.g.a. coronasituationen. Dessutom har vi förlängt användarrättigheterna för samtliga, som betalat läsårets eller vårens motionsavgift fram till 29.8.2021.

Endel av de, som tagit kontakt med oss har antagit att CampusSport inte har några utgifter under stängningstiden och har därför undrat vart motionsavgifterna går. Merparten av CampusSports utgifter går till hyror för utrymmen och till övriga fasta kostnader, som måste betalas fastän det inte skulle vara verksamhet i utrymmena. T.ex. år 2021 går av CampusSports totala kostnader uppskattningsvis 60 % till hyror, till övriga fasta kostnader (bl.a. el, nätförbindelser, program, försäkringar) 16 % och till ändrade kostnader (bl.a. löner, köptjänster, införskaffandet av redskap och underhåll) 24 %. Denna uträkning är gjord enligt antagandet att hösten 2021 kan motionsverksamheten igen arrangeras i motionsutrymmena. Förutom dessa kostnader finns för verksamheten fyra motionsplanerares arbetsinsatser, men dessa lönekostnader betalas till fullo från högskolornas egna budgeter.

Diagram över fördelningen av kostnaderna

Med CampusSports motionsavgifter kan, under ett normalt år, 40 % av motionsverksamhetens totala kostnader täckas. Resten, 60 % av verksamhetens totala kostnader betalar högskolorna, vilket förklarar de förmånliga användaravgifterna. Således, CampusSport kommer under inga omständigheter åt att göra vinst eller ens nära åt att göra nollresultat och under det gångna året är situationen inte den att CampusSport skulle ha gjort vinst på de motionsavgifter som inte returnerades till användarna. Tvärtom så kommer sannolikt, p.g.a. att försäljningen av motionsavgifterna har gått ner, den andel som högskolorna betalar att stiga från den budgeterade. Fastän det redan hösten 2020 kunde skönjas att försäljningen av motionsavgifterna sjunker från tidigare år ville man inte göra nedskärningar i verksamheten, så att t.ex gruppernas storlekar kunde hållas tillräckligt små ur ett hälsotrygghets perspektiv.

Situationen hösten 2021 är ännu helt öppen och det går inte att förutspå hurudana verksamhetsbegränsningar då eventuellt råder. Vi bereder som bäst den kommande höstens verksamhet som om vi får återvända till motionsutrymmena även för den ledda verksamhetens del. Vi kommer under hösten att utöka vårt produktutbud på prov med en ny 30 dagars motionsanvändarrättighet då kunden kan om hen vill betala för ett kort medlemskap. Prissättningen för motionsavgifterna publiceras i augusti.

Till slut vill vi berätta goda nyheter om det att CampusSports nya gym på ca. 400 m2 på universitetsbacken i byggnaden Aurum har blivit klart. Gymmet öppnas i augusti och den exakta öppningsdagen meddelas senare. I.o.m Aurums ibruktagande försvinner också ASA-gymmet från CampusSports gymnätverk.

Tack till alla för ert tålamod under läsåret och trevlig sommar!

CS 15.6.2021