Educariums gymbokningar

Konkretisering av Educariums gymbokningar! Educariums gymbokningar har väckt frågor så därför direktiv beträffande dem.

– En bokad tur måste alltid bekräftas på displayen. Det räcker inte med att visa tagen mot läsaren, utan man måste klicka på displayen och bekräfta den bokade turen. Om displayen meddelar att turen är full kan du inte gå in i gymmet.
– Bokningen är i kraft till början av den bokade tiden. Om du inte är på plats till dess, frigörs platsen till övriga användare. Efter två icke avbokade eller obekräftade bokningar följer ett automatiskt två veckors bokningsförbud.
– Ifall ingen annan tagit platsen, som blivit ledig, kan du anlända även senare för gymturen syns på displayen till slutet av turen. Notera dock att du får en anmärkning över icke avbokad bokning även då du kommer försent och någon annan har gått på platsen som blivit ledig.
– Gymturen måste bokas senast en timme (1 h) innan turens början. En möjlig avbokning bör göras via tidsbokningssystemet senast 3 timmar innan turen börjar.
– Det är viktigt att man avlägsnar sig från gymmet då turen tar slut så att begränsningen på 10 personer inte överskrids, då de som kommer till följande tur anländer.
– Av passerrättsliga orsaker har på vardagarna de första turerna officiellt ändrats att börja kl. 7.40, men man kan gå in i gymmet redan kl. 7.30, såsom tidigare.

Beträffande de övriga motionsturerna är bokningspraxisen och bekräftelsetiderna oförändrade d.v.s. bokningen bör bekräftas 10 minuter innan turen börjar. Du kan bekanta dig med direktiven för bokning och samtidigt med alla övriga användningsregler på våra webbsidor: https://www.campussport.fi/sv/användningsregler/

CS 8.9.2020