En del av CampusSports gym öppnar 7.5

Av CampusSports gym tas Educarium, Formis, Roddis och Råggatan i bruk f.o.m. fr. 7.5.2021. I enlighet med Åbo Akademis beslut hålls ASA-gymmet stängt tillsvidare. Vi har i denna nyhet sammanställt de direktiv och den praxis som skall följas i gymmen. Gymanvändningen avviker från den normala, så alla bör bekanta sig med dessa direktiv omsorgsfullt. CampusSport förbehåller sig rätten att ändra de givna uppgifterna även på kort varsel, ifall coronasituationen märkbart förändras och Egentliga Finlands coronakoordineringsgruppens rekommendationer uppdateras eller högskolornas linjedragningar ändras. CampusSports övriga verksamhet hålls fortfarande avbruten. Vi kommer att arrangera vissa utemotionskurser med separata avgifter i juni-juli. Vi informerar om dessa inom kort.

Användarrätten till gymmen förlängs till den 29.8.2021 för dem, som betalat hela läsårets eller vårens motionsavgift. För dessa användares del krävs inga åtgärder för att få användarrättigheter för sommaren, utan användarrättigheten aktiveras automatiskt.

De personer som inte varit medlemmar under det gångna läsåret har möjlighet att köpa sommaranvändarrättighet för gymmen med en separat betalning. Sommarperiodens avgift är 30 euro och det är i kraft till 29.8.2021. Sommaranvändarrättigheten är möjlig att lösa in i nätbutiken. Notera redan vid köpögonblicket att CampusSport inte är skyldig att returnera avgifter ens vid force majeure-situationer och det kommer inte att göras tidskompensationer för dem, som betalat sommarmedlemsskapet ifall gymmen måste stängas på nytt.

Användningen av gymmen endast med tidsbokning
I gymmen kan maximalt 8 personer träna samtidigt. Samtliga gym kan användas endast med tidsbokning. Fastän du vid dörren skulle se att i salen just då inte är åtta personer, kan du inte gå in utan bokning.

– Tidsbokningen sker i CampusSports tidsbokningssystem. Tidsbokningen hittas på CampusSports webb via ”boka timme” knappen och man loggar in sig dit med högskolans Haka-kod.
– Längden på bokningen är huvudsakligen 1.5h, men på en del av salarna är de sista turerna endast 1h långa.
– Tidsbokningar kan göras för 7 dygn framåt och varje användare kan samtidigt ha högst fyra st. bokningar, varutöver man kan till de fulla turerna göra sammanlagt fyra köplatsbokningar.
– Bokningar kan göras fram till turens början och avbokningar av turen bör göras senast 60 minuter innan turen börjar. Observera, att ifall du bokar en köplats, så kan du få platsen ännu 60 minuter innan turen börjar. För dem, som fått plats från kön gäller samma tidsgräns för avbokningen d.v.s. minns att avboka din köplats i tid om du har gjort andra planer för dagen och du inte kan kontrollera om du möjligen får en plats.
– I motsats till normalpraxis så bekräftas bokningen INTE på displayen d.v.s. det räcker med att du visar tagen mot läsaren vid dörren. Samtliga gymbesökare bör visa sin tag mot läsaren oberoende av om du går in samtidigt med en annan person.
– Till den bokade turen kan man gå även senare än turens officiella början om du inte vill träna hela 1.5h tiden. Man kan inte gå in på turen innan den officiella tiden börjar och det är ytterst viktigt att man avlägsnar sig från gymturen med det samma som den bokade tiden är slut. På det här viset säkras att utsättningen berör en möjligast liten grupp.
– Ifall man går till gymmen utan tidsbokning kan ett användarförbud på två veckor till CampusSports tjänster utfärdas åt den kund, som bryter mot regeln. Om samma kund på nytt blir fast för samma sak, annuleras motionsrätten och det blir ett tre månaders köp- och användarförbud, varefter kunden får tillbaka användarrätten för tjänsterna genom att på nytt betala för tjänsterna enligt prislistan.
– Ifall du blivit färdig och din Haka-kod tagits ur bruk, men du har betalat motionsavgiften för läsåret 20-21 eller våren 2021 kan du undantagsvis boka gymturer per email genom att skicka meddelande till adressen info@campussport.fi. Anmäl i meddelandet hela ditt namn och din gamla högskolas mailadress, så att motionsavgiftens betalning kan säkras. Meddela på en gång alla önskade bokningar för de närmaste sju dagarna. Förutom de fyra (om man vill göra det maximala antalet bokningar) önskade tiderna och salen ber vi att anmäla reservsalarna/reservtidpunkterna, ifall det går så att de önskade tiderna inte är lediga. Bokningarna behandlas vardagar kl. 9-15 och bokningen är i kraft först när den bekräftats per email. Vi ber att man anmäler inhiberingar per email i möjligast god tid så att tiderna kan frigöras för övriga användare.

Gymmenas öppethållningstider
Educarium: må-fr 7.30-22.00, lö-sö 10.00-22.00
Formis: må-sö 7.00-23.00 (in till 22.30)
Roddis: må-fr 6.00-23.00, lö-sö 8.00-23.00 (in till 22.30)
Råggatan: må, on, fr, sö 6.00-22.00

Educariums gym kommer möjligen att vara ur bruk de dagarna i maj-juni då det arrangeras urvalsprov i Educariums gymnastiksal. Dessa tidpunkter och alla övriga undantag från schemat uppdateras på Gymmen-sidan genast då vi har vetskap om dem.

Kundbetjäningstiderna
CampusSports kundbetjäningspunkt betjänar tillsvidare i Educarium torsdagar kl. 15-17. Ifall du är ny kund, minns att gå och aktivera din passertag till kundbetjäningen så att du kan komma in till gymmen. Direktiv för inlösningen av motionsanvändarrätten och tagen hittas på Info-sidan.

Specialarrangemang vid motionsutrymmena
Vid motionsutrymmena tillämpas specialarrangemang för att garantera en möjligast trygg träning. Ifall dessa regler inte följs, kan vi i värsta fall vara tvungna att stänga gymmen helt och hållet.

– Till motionsutrymmena får man komma om man är fullständigt frisk, även vid minsta flunssasymptom bör man stanna hemma.
– I omklädningsrummen, korridorerna och i övriga allmänna utrymmen bör man använda ansiktsmask. Ifall det är möjligt skall mask användas också under motionsprestationen. Vi rekommenderar användning av kirurgiskt mun-nässkydd.
– Samtliga användare bör ta hand om god handhygien. Handdesiflaskor finns framlagda i alla utrymmen.
– Det finns påminnelseskyltar i utrymmena om två meters trygghetsavstånden samt om hand- och hostningshygienen.
– Städningen effektiveras och förutom den normala städningen gör personalen regelbundna rundor i motionsutrymmena för att desinficera beröringsytorna.
– I enlighet med normal praxis bör samtliga användare rengöra de redskap de använt genast efter träningen med sprayburk och pappershanddukar. Mängden rengöringsmedel ökas i motionsutrymmena.
– De redskap som inte kan rengöras tillräckligt bra, har tagits tillfälligt bort från salarna (bl.a. textilmaterial).
– Övervakningen av motionsutrymmena effektiveras och motionsutrymmesövervakarna reagerar aktivt på de missförhållanden, som de upptäcker i gymmen (bl.a. ifall redskapens rengöring inte görs).
– Uppvärmningen och sluttänjningen sporrar vi att göra på annat ställe än i gymmet, så att salarnas trängsel kan hävas.
– I omklädningsrummen bör man vistas möjligast kort tid och det rekommenderas att byta utrustningen i mån av möjlighet hemma. Även i duschen bör man helst gå hemma.
– Ifall du får ett positivt svar i ditt coronatest och du rört dig i CampusSports motionsutrymmen under utsättningstiden, minns att meddela till smittskyddsmyndigheterna möjligast exakt samtliga klockslag som du vistats i CampusSports utrymmen. De egna tidigare tidsbokningarna kan kontrolleras från Avoinna24-bokningssidorna från stället omat sivut / my pages -> omat ajanvaraukset / my reservations.

CS 5.5.2021