En del av gymmen öppnas f.o.m. 8.6

CampusSport har av högskolorna fått lov att delvis inleda verksamheten f.o.m. 8.6.2020. I praktiken innebär det att en del av gymmena öppnar. Av gymmen öppnar med säkerhet Formis och Roddis, beträffande Educarium och Råggatan är förhandlingarna på hälft då det gäller ibruktagningen och tidpunkten för den. Enligt Åbo Akademis beslut är ASA gymmet inte i bruk under hela sommaren. Vi informerar noggrannare senare om detaljerna (bl.a. öppethållningstiderna, specialarrangemang).

P.g.a. vårperiodens tidigarelagda avslutande får de som betalat hela läsårets motionsavgift eller vårperiodens motionsavgift och inte erhållit återbetalning använda motionstjänsterna gratis hela sommaren. För dessa användares del krävs inga åtgärder för att få användarrättigheter för sommaren, utan användarrättigheten aktiveras automatiskt.

De personer, som inte varit medlemmar under det gångna läsåret har möjlighet att köpa sommaranvändarrättighet för gymmen med en separat betalning. Om avgiftens storlek och om när den kommer till försäljning meddelas senare.

CS 28.5.2020