En förmånlig två veckors möjlighet att bekanta sig med online-timmar

Under de följande två veckorna är det möjligt att bekanta sig med CampusSports online-timutbud med ett förmånligt online-pass! Online-passet är i kraft 25.1.-7.2.2021 och med det får man användarrätt till CampusSports slutna Facebook-grupp dit online-timmarna streamas. Online-passet berättigar endast till att se på online-timmarna under nämnda tidsperiod och man kan inte utnyttja CampusSport medlemsförmåner med det. Online-timmarnas schema hittas på motionskalendern på CampusSports webbsidor genom att välja stället ”online-schema”.

Avgiften för online-passet är 15 euro för studerande och för personalen och fortsatta studerande 20 euro. Endast närvaroanmälda studerande och personal inom Åbohögskolorna kan köpa passet. Online-passet kan lösas ut i vår nätbutik.

Online-timmarna streamas till en sluten Facebook-grupp. För att ansluta dig till den bör du agera på följande sätt:
1. Skicka din begäran om anslutning till ”CampusSport online classes”, som hittas på Facebook (direkt länk: https://www.facebook.com/groups/2849599928618483)
2. Skicka email till adressen info@campussport.fi med rubriken ”Facebook-grupp” och berätta i meddelandet följande saker:
– hela ditt namn
– högskolans mailadress
– Facebook-kontot, med vilket du skickade anslutningsbegäran

Vi lägger till användarrätten tiil Facebook-gruppen då din online-betalning har granskats i vårt betalningssystem.

Förutom online-passen säljer vi fortfarande hela vårens motionsavgift (48/61 euro) som för närvarande berättigar till online-timmarna och då motionsutrymmena öppnas, till användning av samtliga tjänster. All CampusSports verksamhet inomhus är tillfälligt avbruten åtminstone till 7.2.2021.

CS 25.1.2021