Gratis pröva på möjlighet i Aurum-gymmet

Det är möjligt att komma och bekanta sig med CampusSports nya Aurum-gym innan man betalar motionsavgiften. Gratis tillfällena att bekanta sig med gymmet för dem som inte ännu har betalat motionsavgiften arrangeras ti 5.10, to 7.10, ti 12.10 och to 14.10 kl. 16.30-18.00. På dessa tidpunkter finns på plats en motionstutor av vilken man kan fråga närmare om CampusSports verksamhet. Inga tidsbokningar till gratis pröva på gångerna. I Aurum-gymmet kan högst 25 personer träna samtidigt.

Närmare uppgifter om Aurum gymmet och hur man tar sig dit i denna nyhet.