Gymmen hålls öppna

I enlighet med regionförvaltningsverkets linjedragningar hålls CampusSports gym öppna och badmintonturerna fortsätter. I gymmen kan maximalt åtta personer träna samtidigt. På badmintonturerna är samtidigt två spelare. Både gymmen och badmintonturerna kan användas endast med tidsbokning.

I motionsutrymmena iakttas specialarrangemang för att garantera en möjligast trygg träning. Det är ytterst viktigt att sköta om god handhygien, två meters trygghetsavstånd och putsandet av redskapen. I omklädningsrummen, korridorerna och övriga allmänna utrymmen bör ansiktsmask användas. Ifall det är möjligt bör mask också användas under motionsprestationen. Vi rekommenderar användning av kirurgiskt mun-nässkydd.

Bekanta dig med bokningsdirektiven för gymmen och specialarrangemangen vid motionsutrymmena: https://www.campussport.fi/sv/en-del-av-campussports-gym-oppnar-23-2/

CS 4.3.2021