Övervakare

Av CampusSports motionsplatser tjänstgör en övervakare i Educarium och Sport Sirkka. Övervakarna svarar gärna på frågor rörande motionsplatserna samt CampusSports verksamhet i övrigt.

CampusSports övervakare