Kundbetjäningstiderna

CampusSports kundbetjäningspunkt betjänar tillsvidare i Educarium tisdagar kl. 17-19 och torsdagar kl. 15-17. Ifall du är ny kund, minns att gå och aktivera din passertag till kundbetjäningen så att du kan komma in till gymmen.

Vi återgår till normala kundbetjäningstider såväl i Educarium som i Sport Sirkka då den ledda verksamheten kör igång må 6.9. Då är kundbetjäningen öppen alltid då det är ledd verksamhet i utrymmena enligt motionstidtabellen.

CS 19.8.2021