Kurser till försäljning 17.5.2021

CampusSports kurser med separata avgifter kom till försäljning måndagen den 17.5.2021 kl. 14. Till kursen anmäler man sig genom att betala kursen i CampusSports. Man behöver inte betala CampusSports motionsavgift för att kunna delta i kurser, ifall man inte nyttjar CampusSports övriga tjänster.

Vi erbjuder på sommaren följande kurser:

Golf
Beach volley
Tennis
Frisbeegolf

Kursbeskrivningarna, tidtabellerna och avgifterna hittas på veckoschemat, Kurs-mellanblad.

CS 12.5.2021