Kurser till försäljning 2.9.2019

CampusSports kurser med separata avgifter kom till försäljning måndagen den 2.9.2019 kl. 14.00. Till kursen anmäler man sig genom att betala kursen i CampusSports nätbutik på www.campussport.fi/sv. Till kursen bör man anmäla sig personligen, d.v.s. en person kan inte betala flera kursavgifter och avgiften kan inte betalas för någon annan person. Man behöver inte betala CampusSports motionsavgift för att kunna delta i kurser, ifall man inte nyttjar CampusSports övriga tjänster.

CampusSport erbjuder på hösten följande kurser (längden på kurserna 5-8 kurstillfällen):

– Bekanta dig med bollspel
– Bekanta dig med kamsporter
– Grappling
– Grundkurs i parsalsa
– Grundkurs i traillöpning in English
– I rörelse! (OBS! undervisas endast på finska)
– Konditionsboxning, teknik
– Pilates, grunder (OBS! undervisas endast på finska)
– Poweryoga, grunder
– Racketball för nybörjare
– SAFE självförsvar (intensivkurs)
– Simteknik
– Simteknik, fortsättning
– Startkurs för gymträning
– Stå på händer, grunder
– Vuxenbalett för nybörjare

Kursbeskrivningarna, tidtabellerna och avgifterna hittas på motionsutbudets kurs-mellanblad:
www.campussport.fi/sv/utbud/veckoschema/

27.8.2019 CS