Kurser till försäljning 7.10.2021

CampusSports kurser med separata avgifter kommer till försäljning torsdagen den 7.10.2021 kl. 14. Till kursen anmäler man sig genom att betala kursen i CampusSports nätbutik. Man behöver inte betala CampusSports motionsavgift för att kunna delta i kurser, ifall man inte nyttjar CampusSports övriga tjänster.

Vi erbjuder följande kurser:
Breakdance
Liikkeelle! (endast på finska)
Simteknik

Kursbeskrivningarna, tidtabellerna och avgifterna hittas på motionsutbudets Kurs-mellanblad.

CS 1.10.2021