Meddelanden i anslutning till undantags-tillståndet

Framledes så uppdaterar vi alla nyheter i anslutning till undantagstillståndet föranlett av coronaviruset i denna nyhet.

CampusSports verksamhet fortsätter inte under vårperioden 2020. Gruppmotionen, gymmen, kurserna, tävlingarna, de regelbundna turerna, utlåningen av redskap, PT-tjänsterna, massagen samt motionstutorernas verksamhet hålls inställd. Vi beklagar situationen, men vi vill bära vårt ansvar i bromsandet av spridningen av coronaviruset.

De motionsavgifter och avgifterna för de regelbundna turerna som har betalats under mars månad returneras. Tyvärr görs inga delåterbetalningar för övriga motionsavgifter. Vidare returneras kursavgifterna för de kurser, som inte hann börja eller som försigick endast en gång. Avgifterna för enskilda utrymmesbokningar, som var avsedda att äga rum i mars och som man inte har kunnat använda returneras. Av de kunder, som inte ännu har betalat för regelbunden badmintontur uppbärs ingen avgift.Det krävs inga åtgärder av kunderna för återbetalningen av avgifterna utan det sker automatiskt. Pengarna returneras till det betalningsmedel, som använts (nätbanksbetalningarna på bankkontot, kreditkortsbetalningarna på kreditkortet o.s.v.). Vi strävar till att göra samtliga återbetalningar inom maj månad.

Vi informerar om sommarperiodens förverkligande under april månad.

Du visste väl att vi erbjuder möjligheter att motionera på distans såväl självständigt som under ledning av våra instruktörer? Följ således våra kanaler och skicka oss gärna också önskemål om distansmotionens innehåll. Vi uppdaterar denna nyhet med nyaste tips och länkar, det lönar sig att bekanta sig dagligen: https://www.campussport.fi/sv/vi-ror-oss-pa-distans/

CS 31.3.2020