Motionsavgifter 2019-2020

Läsåret 2019-2020:s motionsavgifter finns tillgängliga i vår nätbutik tis. 13.8.2019! Genom att agera snabbt får du en tilläggsförmån: du kan påbörja användningen av gymtjänsterna med det samma efter betalningen, d.v.s. du får sommarperiodens sista veckor på köpet. Höstperioden kör igång mån. 2.9.2019 och höstens motionsschema publiceras tor. 15.8.2019.

Motionsavgifterna:
Läsåret 2019-2020: studerande 66 euro, personal 88 euro
Hösten 2019 eller våren 2020: studerande 44 euro, personal 55 euro

Närmare direktiv över betalningen av motionsavgiften hittas här. Notera att för att kunna registrera sig i nätbutiken närvaroanmälan till den egna högskolan måste vara gjord minst ett dygn innan betalningen av motionsavgiften.

7.8.2019 CS