Motionsavgifterna 2021-2022

Läsåret 2021-2022:s motionsavgifter blir tillgängliga för betalning i vår nätbutik tis. 17.8.2021. Höstterminen börjar officiellt mån. 30.8 och verksamheten enligt motionstidtabellen kör igång mån. 6.9. Vi följer noggrant med koronasituationens utveckling och ifall verksamheten inte kan arrangeras i motionsutrymmena p.g.a. coronavirusläget, strävar vi till att arrangera verksamheten på ersättande sätt, t.ex. utomhus eller som online-timmar. Motionstidtabellen publiceras i mitten av augusti.  Vi informerar om undantagsarrangemangen i samband med publicerandet av motionstidtabellen.

Motionsavgifterna 2021-2022
Läsåret 2021-2022: studerande 73 euro, personal 97 euro
Termin (hösten 2021 eller våren 2022): studerande 48 euro, personal 61 euro
30 dagar: studerande 20 euro, personal 25 euro

Vi har utökat vårt produktutbud på prov med en ny 30 dagars motionsanvändarrättighet, som är tillgänglig under höstterminen. Denna produkt är inte för en kalendermånad, utan det är i kraft från köpögonblicket.

Närmare direktiv över betalningen av motionsavgiften hittas på sidan Info. Notera att för att kunna registrera sig i nätbutiken måste närvaroanmälan till den egna högskolan vara gjord minst ett dygn innan betalningen av motionsavgiften.

CampusSport är inte skyldig att returnera betalningar vid force majeure-situationer. Ifall verksamheten måste avbrytas p.g.a. coronavirusläget, strävar vi till att arrangera verksamheten på ersättande sätt, t.ex. utomhus eller som online-timmar.

Höstens motiosschema publiceras vecka 33.

CS 4.8.2021