Muskelbalans-kartläggning

CampusSport arrangerar tillsammans med Åbonejdens Idrottsakademi FMS-muskelbalanskartläggningar! FMS-muskelbalanskartläggning är ett test, där man kartlägger kroppens rörelsekontroll och rörelse. I testet ingår 7 funktionella teströrelser, som poängsätts med poängen 0-3. På basen av poängen samt kommentarerna av fysioterapeuten vid Idrottsakademin, skapas ett träningsprogram, med vilket man strävar till att förkovra de delar av din kropp, som möjligen på något sätt försvårar din rörlighet eller som inverkar menligt på din prestationsförmåga. Efter testen uppgörs ett träningsprogram, som förverkligas som gruppträning två gånger efter testet. Efter det kan var och en själv fortsätta träningen med viktiga träningar för sig själv.

Testen utförs i Kuppis Bollhall kl. 10.00-12.00. under följande datum:
ons 6.3.2019
mån 11.3.2019
ons 13.3.2019
mån 18.3.2019
ons 20.3.2019

Testet kostar 10 euro och innefattar också träningsprogrammet och gruppträningarna. Anmäl dig med genom att betala produkten i CampusSports nätbutik. Observera att varje testdag har sin egen produkt. Man bör personligen anmäla sig till testet d.v.s. en person kan inte betala flera kursavgifter och avgiften kan inte betalas för någon annan.