Novembers kurser till försäljning 8.10.

CampusSports kurser med separata avgifter kom till försäljning tisdagen den 8.10.2019 kl. 14.00. Till kursen anmäler man sig genom att betala kursen i CampusSports nätbutik. Till kursen bör man anmäla sig personligen, d.v.s. en person kan inte betala flera kursavgifter och avgiften kan inte betalas för någon annan person. Man behöver inte betala CampusSports motionsavgift för att kunna delta i kurser, ifall man inte nyttjar CampusSports övriga tjänster.

CampusSport erbjuder i november följande kurser (längden på kurserna 5-8 kurstillfällen):

– I rörelse! (OBS! undervisas endast på finska)
– Pilates, grunder (OBS! undervisas endast på finska)
– Racketball för nybörjare
– SAFE självförsvar (intensivkurs)
– Simteknik
– Simteknik, fortsättning

Kursbeskrivningarna, tidtabellerna och avgifterna hittas på motionsutbudets kurs-mellanblad.

CS 1.10.2019