Online-kurs i bridge 5.5-2.6

Bridge är ett aktiverande taktikkortspel. Denna strategiska intelligensidrottsgren är en klassiker, vars äldsta kända regelbok är från år 1886. Vi arrangerar en online-nybörjarkurs i bridge onsdagarna 5.5-2.6.2021 kl. 17-19.30. Avgiften för kursen är 20 euro. Man behöver inte ha motionsavgiften betald för att kunna delta. Det räcker med att du är studerande eller personal vid en Åbo-högskola. Man behöver inte ha förhandskännedom om spelet. Det är en fördel om kortlek och sömspel är bekanta, men det här inte nödvändigt.

På kursen gås igenom erbjudningsskedet och spelskedet samt lärs ut erbjudningarnas betydelse samt spelets målsättningar. Kursmaterial och länkar skickas elektroniskt till deltagarna.

Som spelplattform används Bridge Base Online, till vilken man skapar lösenord i början av kursen. Kursdeltagarna kan också självständigt träna och spela på plattformen. För att få ljudkontakt används Google Meet. Vi bekantar oss med användningen av Bridge Base Online och Google Meet i början av kursen. Som spelredskap är dator bäst, men tablett kan också användas. Kamera är inte nödvändig, som utgångspunkt hålls den stängd.

Till kursen anmäler man sig genom att betala kursen i CampusSports nätbutik: https://bit.ly/3tgrow4. Kursen ordnas endast om minst 10 personer har anmält sig till den. Till kursen bör man anmäla sig personligen, d.v.s. en person kan inte betala flera kursavgifter och avgiften kan inte betalas för någon annan person.

Tilläggsinformation om bridge (på finska): https://www.bridge55.fi/opi-bridgea/

CS 14.4.2021