Online-timmarna vecka 17: sista timmar arrangeras to 29.4

Veckoschemat för online-timmarna hittas på Veckoschema-sidan.

Vårens sista online-timmar arrangeras to 29.4.

Möjliga ändringar, som berör denna vecka uppdateras i denna nyhet.

– – –

Online-timmarna kan följas av de personer, som har betalat motionsavgiften för läsåret 2020-2021, för våren 2021 eller av de personer, som innehar ett online-pass, som är i kraft.

Online-timmarna streamas till en sluten Facebook-grupp. För att ansluta dig till den bör du agera på följande sätt:
1. Skicka din begäran om anslutning till ”CampusSport online classes”, som hittas på Facebook (direkt länk: https://www.facebook.com/groups/2849599928618483)
2. Skicka email till adressen info@campussport.fi med rubriken ”Facebook-grupp” och berätta i meddelandet följande saker:
– hela ditt namn
– högskolans mailadress
– Facebook-kontot, med vilket du skickade anslutningsbegäran

Vi lägger till användarrätten till facebook-gruppen då vi har bekräftat den betalda motionsavgiften.

CS 26.4.2021